Trang tin tức sự kiện

THÔNG BÁO: Điều chỉnh đề án tuyển sinh Đại học năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2021


1. Trường Đại học Kinh tế kính gửi Đại học Quốc gia Hà Nội nội dung điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:

1.1. Điều chỉnh nơi cấp chứng chỉ A-Level:

1.1.1. Mục 1.5.4 thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

Đối tượng xét tuyển theo chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Thí sinh sử dụng Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; gọi tắt là chứng chỉ A-Level)

- Nội dung mới:

Đối tượng xét tuyển theo chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh và tổ chức Pearson Edexcel: Thí sinh sử dụng Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; gọi tắt là chứng chỉ A-Level) và chứng chỉ quốc tế A-Level của tổ chức Pearson Edexcel.

1.1.2. Mục 5.1.9 thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh).

- Nội dung mới:

Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) và tổ chức Pearson Edexcel.

1.2. Bổ sung phương thức xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng

1.2.1. Mục 3.2 (tuyển sinh liên kết quốc tế) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh):

- Nội dung cũ:

STT

Phương thức xét tuyển

Ghi chú

1

Ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng

Chi tiết tại

mục 5.2

- Nội dung mới:

STT

Phương thức xét tuyển

Ghi chú

1

Ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng

Chi tiết tại

mục 5.2

2

Ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng

Chi tiết tại

mục 5.3

1.2.2. Mục 4.1 (thông tin danh mục ngành được phép đào tạo) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh):

- Nội dung cũ:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Số quyết định mở ngành

Ngày tháng năm ban hành

Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Năm tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

1

7340101QT

Quản trị kinh doanh

Mở ngành: CV 204/QHQT

02/4/2004

ĐHQGHN

2004

 

QĐ 1790/QĐ-ĐHQGHN

30/5/2014

ĐHQGHN

2014

 

QĐ số 4140/QĐ-ĐHQGHN (Quyết định gia hạn)

05/12/2018

ĐHQGHN

2004

2019

- Nội dung mới:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Số quyết định mở ngành

Ngày tháng năm ban hành

Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Năm tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

1

7340101QT

Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng

Mở ngành: CV 204/QHQT

02/4/2004

ĐHQGHN

2004

 

QĐ 1790/QĐ-ĐHQGHN

30/5/2014

ĐHQGHN

2014

 

QĐ số 4140/QĐ-ĐHQGHN (Quyết định gia hạn)

05/12/2018

ĐHQGHN

2004

2019

2

7340101QT

Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng

Mở ngành: CV 204/QHQT

02/4/2004

ĐHQGHN

2004

 

QĐ số 1949/QĐ-ĐHQGHN (Phê duyệt chương trình)

30/06/2021

ĐHQGHN

2021

2019

1.2.3. Mục 4.2 (Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

STT

Tên ngành

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Ghi chú

Theo

kết quả thi THPT

Theo phương thức khác

Tổng chỉ tiêu

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

 

Quản trị

kinh doanh

QHE80

45

45

90

A01

D01

D07

D08

Theo kết quả thi THPT: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0; điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2

- Nội dung mới:

STT

Tên ngành

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Ghi chú

Theo

kết quả thi THPT

Theo phương thức khác

Tổng chỉ tiêu

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

1

Quản trị

kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE80

45

45

90

A01

D01

D07

D08

Theo kết quả thi THPT: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0; điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2

2

Quản trị

kinh doanh
(do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE89

30

90

120

A01

D01

D07

D08

Theo kết quả thi THPT: Điểm các môn thi THPT đạt 5.0 trở lên; điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2

1.2.4. Mục 5 (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

Không có thông tin Tuyển sinh liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng).

- Nội dung mới:

Bổ sung thông tin mục 5.3: Tuyển sinh liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng), chi tiết sau:

   5.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng khi thí sinh thỏa mãn 02 điều kiện:

- Điều kiện 1: Có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế còn trong thời hạn có giá trị đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 trở lên.

- Điều kiện 2: Điểm trung bình chung 5/6 học kỳ ở bậc THPT đạt tối thiểu 8,0 theo thang điểm 10 (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0).

   5.3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT: khi thí sinh đáp ứng đủ 03 điều kiện:

- Điều kiện 1: Điểm trung bình chung 03 năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6.5 theo thang điểm 10 (hoặc 2.50 theo thang điểm 4.0);

- Điều kiện 2: Tổng điểm trung bình chung lớp 12 tại THPT của 1 trong 6 tổ hợp xét tuyển gồm A01/D01/D07/D08/D09/D10 đạt tối thiểu 21,0 điểm;

- Điều kiện 3: Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế còn trong thời hạn có giá trị đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72; hoặc điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12 đạt 7,0/10 trở lên.

   5.3.3. Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc Kết quả thi ‘Đánh giá năng lực’ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức theo các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN áp dụng cho Chương trình BBA-USF, mã ngành QHE89, thông qua 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển gồm Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08). Đối với các thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cần đạt tối thiểu 80/150 điểm;

- Tiêu chí 2: Điểm thi THPT môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6.5 và nhân hệ số 2;

- Tiêu chí 3: Điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 5.0 trở lên.

   Lưu ý về điều kiện tiếng Anh:

- Thí sinh đạt các điều kiện 1 và điều kiện 2 nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ theo yêu cầu được công nhận trúng tuyển có điều kiện nếu có một trong 2 kết quả dưới đây: (i) điểm bài thi tiếng Anh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 6.5/10 trở lên; hoặc (ii) điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12 đạt 7.0/10 trở lên.

- Sinh viên thuộc các trường hợp trúng tuyển có điều kiện sẽ được kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh để xếp lớp học bổ sung kiến thức tiếng Anh và luyện thi lấy chứng chỉ đạt trình độ theo yêu cầu. Thời gian cần nộp được chứng chỉ tiếng Anh là không quá 1 năm kể từ khi có thông báo trúng tuyển có điều kiện.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh do các trường đại học trong nước cấp phải nộp được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 trước khi đăng ký học môn do Đại học St. Francis đảm nhiệm (trừ các trường hợp có chứng chỉ quốc tế ACT, SAT hoặc A/AS Level như nêu dưới đây).

   5.3.4. Các điều kiện xét tuyển khác:

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có một trong các chứng chỉ quốc tế sau được xét tuyển thẳng vào chương trình và không phải nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

- Chứng chỉ ACT với điểm thi 20 trở lên, trong đó điểm tiếng Anh tối thiểu là 18;

- Chứng chỉ SAT với tổng điểm thi SAT đạt tối thiểu 1390 (Viết – Đọc – Toán) nếu thi trước Tháng 3/2016; 1030 nếu thi từ Tháng 3/2016 đến nay.

- Chứng chỉ A/AS Level[1] do các đơn vị khảo thí sau cấp: Pearson Edexcel; Oxford; Cambridge & RSA Examination (OCR); Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) in North Ireland; Welsh Joint Education Committee (WJEC); Cambridge International Examination (CIE); ... với kết quả 3 môn học theo các khối xét tuyển tương ứng (các môn: Toán - Tiếng Anh – Vật lý - Văn học – Lịch sử …) đạt điểm C trở lên.

(2) Thí sinh là người Việt Nam có bằng Tốt nghiệp THPT do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được xét tuyển vào học khi văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

1.2.5. Mục 6.2 (ngành/chương trình, mã ngành/mã tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

STT

Ngành/Chương trình

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

 

Quản trị kinh doanh

QHE80

90

A01, D01, D07, D08

- Nội dung mới:

STT

Ngành/Chương trình

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

1

Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE80

90

A01, D01, D07, D08

2

Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE89

120

A01, D01, D07, D08

1.2.6. Mục 7.2 (hình thức nhận đăng ký xét tuyển) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

Phương thức xét tuyển liên kết quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng): Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2021 (ĐKXT đợt bổ sung nếu có); sử dụng kết quả học bạ THPT hoặc Chứng chỉ A-Level, SAT, ACT thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế - Phòng 106, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế.

- Nội dung mới:

Phương thức xét tuyển liên kết quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng và ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng): Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (ĐKXT đợt bổ sung nếu có); sử dụng kết quả học bạ THPT hoặc Chứng chỉ A-Level, SAT, ACT thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế - Phòng 106, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế.

1.2.7. Mục 9.1 (lệ phí xét tuyển) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ: Phương thức tuyển sinh liên kết quốc tế: 100 USD/nguyện vọng (tương đương với 2.310.000 đồng/ nguyện vọng).

- Nội dung mới:

   + Phương thức xét tuyển liên kết quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng): 100 USD/nguyện vọng (tương đương với 2.310.000 đồng/ nguyện vọng).

   + Phương thức xét tuyển liên kết quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng): 100 USD/nguyện vọng (tương đương với 2.310.000 đồng/ nguyện vọng).

1.2.8. Mục 10 (Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ: Không có thông tin Tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng).

- Nội dung mới: Bổ sung thông tin sau:

- Sinh viên liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy và Đại học St.Francis cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí )

Mức học phí BSBA TROY: 11.979 USD/khóa (tương đương với 276.655.000 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2021).

Mức học phí BBA USF: 14.484 USD/khóa (tương đương với 334.580.400 đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2021). Sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh Kỳ Thu 2021 được cấp học bổng 50.935.500 đồng/sinh viên (tương đương 2205 USD). Học bổng này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào các kỳ đóng phí khi học tại Trường Đại học kinh tế. Học phí cho một khóa học chuẩn sinh viên phải nộp sau khi trừ học bổng là: 283.644.900 đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm đồng – tương đương 12.279 USD).

1.2.9. Mục 11 (các nội dung khác) thuộc phần III (các thông tin của năm tuyển sinh) của đề án:

- Nội dung cũ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

5

Thái Thị Minh

Thạc sĩ

Phó Phòng Tuyển sinh - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

024.37547506 (máy lẻ 508)

0986 442 868

ttminh@

vnu.edu.vn

Liên kết quốc tế (BSBA-TROY)

- Nội dung mới:

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

5

Thái Thị Minh

Thạc sĩ

Phó Phòng Tuyển sinh - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

024.37547506 (máy lẻ 508)

0986 442 868

ttminh@

vnu.edu.vn

Liên kết quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ và Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng)

2. Trường Đại học Kinh tế kính gửi ĐHQGHN đề án tuyển sinh đại học năm 2021 sau điều chỉnh (bản đầy đủ) gồm:

1. Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (có đề án kèm theo).

2. Danh sách các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được phân bổ chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế năm 2020 (có Phụ lục 1 kèm theo).

3. Danh sách giảng viên cơ hữu (có Phụ lục 2 kèm theo).

4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (có Phụ lục 3 kèm theo).

Trường Đại học Kinh tế trân trọng kính gửi./.

 

[1] Đại học St. Francis xét công nhận tín chỉ một số học phần thuộc Khối kiến thức chung (General/Libral Education) trong A/AS Level (đạt điểm C trở lên) như: Computing (COMP 101); English Language (ENG 111); Mathematics (MATH 111/MATH 121); Music (MUSC 121); Biology (BIO 124/L125).

 
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Các tin khác
Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành