Trang tin tức sự kiện

ĐHKT công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Quyết định số 2278/QĐ- ĐHKT ngày 23/8/25017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/01/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1895/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 đối với các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng các đơn vị có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành