Trang tin tức sự kiện

Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen và danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân Trường ĐHKT

Ngày 8/9/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3111/QĐ-ĐHQGHN về việc tặng Bằng khen của Giám đốc và danh hiệu thi đua cho các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN đạt thành tích xuất sắc năm học 2013 - 2014. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.


Cùng ngày 8/9/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3116/QĐ-ĐHQGHN về việc tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014.

Theo đó, năm học 2013-2014, Trường Đại học Kinh tế có 16 tập thể được công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 15 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; 6 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.
Cụ thể như sau:
 
I - TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
 1. Khoa Quản trị Kinh doanh
 2. Khoa Kinh tế Chính trị
 3. Khoa Tài chính - Ngân hàng
 4. Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
 5. Phòng Tổ chức Nhân sự
 6. Bộ môn Quản trị chiến lược
 7. Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
 8. Khoa Kinh tế Phát triển
 9. Phòng Hành chính Tổng hợp
 10. Bộ môn Kinh doanh Quốc tế
 11. Phòng Đào tạo
 12. Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
 13. Bộ môn Quản lý Kinh tế
 14. Phòng Kế hoạch Tài chính
 15. Ban Thanh Tra
 16. Bộ phận Truyền thông
IV - CSTĐ CẤP CƠ SỞ
TT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng
2
TS. Vũ Anh Dũng
Phó Hiệu trưởng
3
TS. Nguyễn Trúc Lê
Phó Hiệu trưởng
 
V - CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP ĐHQGHN
 
TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Trần Anh Tài
Ban Giám hiệu
2
Cảnh Chí Dũng
Phòng Tổ chức Nhân sự
3
Lê Khắc Quyền
Trung tâm Hệ thống Thông tin kinh tế và Quản lý
4

Nguyễn Trung Phong

Ban Thanh tra
5
Nguyễn Thị Thư
Phòng Đào tạo
6
Phạm Việt Thắng
Phòng Hành chính Tổng hợp
7
Phạm Bích Ngọc
Phòng Hành chính Tổng hợp
8
Phạm Minh Tuấn
Phòng Kế hoạch Tài chính
9
Hà Văn Hội
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
10
Nguyễn Anh Thu
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
11
Nguyễn Quốc Việt
Khoa Kinh tế phát triển
12
Phan Huy Đường
Khoa Kinh tế chính trị
13
Ngô Thị Thu Hà
Khoa Tài chính Ngân hàng
14
Hoàng Văn Hải
Khoa Quản trị Kinh doanh
15
Nhâm Phong Tuân
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
III - BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
1. Tập thể
 1. Khoa Quản trị Kinh doanh
 2. Bộ môn Quản trị chiến lược, Khoa Quản trị Kinh doanh
 3. Phòng Tổ chức Nhân sự
 4. Phòng Đào tạo
 5. Phòng Thanh tra và Pháp chế
 6. Bộ phận Truyền thông
 
2. Cá nhân:
TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Trần Anh Tài
Ban Giám hiệu
2
Vũ Anh Dũng
Ban Giám hiệu
3
Cảnh Chí Dũng
Phòng Tổ chức Nhân sự
4
Hà Văn Hội
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
5
Lưu Thị Mai Anh
Bộ phận Truyền thông
6
Trần Quang Tuyến
Khoa Kinh tế Chính trị

Thảo Nguyên

Tag:


Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành