Trang tin tức sự kiện

Năm học 2013 - 2014: 33 tập thể của 180 lượt cá nhân được Hiệu trưởng ĐHKT khen thưởng

Ngày 8/8/2014, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 3057/QĐ- ĐHKT về việc công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014.


Theo đó, năm học 2013-2014 Trường ĐHKT có 33 tập thể được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 114 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; và 66 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

I. DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẬP THỂ

Tập thể lao động tiên tiến:
 
1
Trường ĐH Kinh tế
2
Khoa Quản trị Kinh doanh
3
Bộ môn Quản trị chiến lược
4
Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp
5
Bộ môn Marketing
6
Bộ môn Quản trị nguồn công nghệ
7
Khoa Kinh tế Chính trị
8
Bộ môn Quản lý Kinh tế
9
Bộ môn Kinh tế Chính trị
10

Bộ môn Lịch sử học thuyết kinh tế và Lịch sử kinh tế

11
Khoa Tài chính - Ngân hàng
12
Bộ môn Tài chính
13
Bộ môn Ngân hàng
14
Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
15
Khoa Kinh tế Phát triển
16
Bộ môn Kinh tế học
17
Bộ môn Kinh tế Môi trường
18
Bộ môn Chính sách công
19
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
20
Bộ môn Kinh doanh Quốc tế
21

Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ KTQT

22

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục

23
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
24
Phòng Hành chính Tổng hợp
25

Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế

26
Phòng Kế hoạch Tài chính
27
Phòng Tổ chức Nhân sự
28

Phòng Nghiên cứu khoa học & hợp tác phát triển

29
Phòng Đào tạo
30

Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế & quản lý

31
Bộ phận Tạp chí Xuất bản
32
Ban Thanh Tra
33
Bộ phận Truyền thông
 

II. DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
1. Lao động tiên tiến:
 
 
TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Nguyễn Thị Thục
An
BP. TCXB
2
Trương Tuấn
Anh
Trung tâm HTTTKT&QL
3
Đậu Kiều Ngọc
Anh
BP. TCXB
4
Trần Kim
Anh
Phòng Đào tạo
5
Nguyễn Vân
Anh
Phòng Đào tạo
6
Nguyễn Thị Kiều
Anh
Phòng KHTC
7
Phạm Quỳnh
Anh
Khoa KTPT
8
Nguyễn Thùy
Anh
Khoa KTCT
9
Bùi Thị
Ánh
Trung tâm ĐT&GDQT
10
Nguyễn Thị
Bình
Phòng HCTH
11
Lã Thanh
Bình
Khoa KTCT
12
Lê Đình
Bình
Trung tâm ĐT&GDQT
13
Lê Khánh
Cường
Phòng Đào tạo
14
Đinh Xuân
Cường
Khoa TCNH
15
Nguyễn Thị Kim
Chi
Khoa KT&KDQT
16
Phạm Thúy
Diệp
BP. Truyền thông
17
Lâm Tăng
Doan
Trung tâm HTTTKT&QL
18
Hoàng Thị
Doãn
Trung tâm HTSV
19
Lê Thị Thùy
Dung
BP. Truyền thông
20
Trần Việt
Dung
Khoa KT&KDQT
21
Trần Việt
Dũng
Phòng HCTH
22
Nguyễn Tiến
Dũng
Khoa KT&KDQT
23
Bùi Đại
Dũng
Khoa KTPT
24
Trần Việt
Dũng
Khoa QTKD
25
Lê Thị Thùy
Dương
Trung tâm ĐT&GDQT
26
Nguyễn Thị Anh
Đào
Khoa QTKD
27
Phạm Thị Hồng
Điệp
Khoa KTCT
28
Lê Thị Hồng
Điệp
Khoa KTCT
29
Nguyễn Văn
Định
Khoa QTKD
30
Trần Minh
Đức
Trung tâm ĐT&GDQT
31
Nguyễn Bích
Phòng NCKH&HTPT
32
Nguyễn Thị Hải
Khoa TCNH
33
Nguyễn Thu
Khoa QTKD
34
Trần Thị Thái
Khoa TCNH
35
Nguyễn Thị Hồng
Hải
Khoa KTCT
36
Nguyễn Thị Hoa
Hạnh
Khoa KTPT
37
Nguyễn Thanh
Hằng
Khoa KTPT
38
Phạm Thu
Hiền
Khoa QTKD
39
Phạm Thị Thanh
Hoa
Phòng KHTC
40
Đinh Thị Thuý
Hoà
Phòng Đào tạo
41
Phạm Hữu
Hòa
Phòng HCTH
42
Nguyễn Thị Thu
Hoài
Khoa KTCT
43
Dương Đức
Hoàn
Trung tâm HTTTKT&QL
44
Nguyễn Mạnh
Hùng
Khoa KTCT
45
Nghiêm Thị Thanh
Huyền
Phòng HCTH
46
Nguyễn Thị Thu
Huyền
Phòng TCNS
47
Đào Thị Thanh
Huyền
Trung tâm ĐBCLGD
48
Vũ Thanh
Hương
Khoa KT&KDQT
49
Đặng Thị
Hương
Khoa QTKD
50
Trịnh Thị
Hường
Phòng NCKH&HTPT
51
Nguyễn Thị Trung
Kiên
Phòng Đào tạo
52
Nguyễn Việt
Khôi
Khoa KT&KDQT
53
Trịnh Thị Phan
Lan
Khoa TCNH
54
Trần Thị
Liên
Phòng HCTH
55
Nguyễn Thùy
Linh
Khoa KTPT
56
Tạ Thị Mai
Loan
Trung tâm ĐT&GDQT
57
Trần Kim
Loan
Khoa QTKD
58
Hồ Sĩ
Lưu
Phòng KHTC
59
Phạm Thị Ly
 Ly
Phòng NCKH&HTPT
60
Nguyễn Phương
Mai
Khoa QTKD
61
Phạm Hà
My
Trung tâm ĐT&GDQT
62
Nguyễn Văn
Mỵ
Phòng HCTH
63
Phạm Đỗ Hoài
Nam
Phòng Đào tạo
64
Nguyễn Thị
Phòng HCTH
65
Nguyễn Thị Nguyệt
Nương
Phòng NCKH&HTPT
66
Nguyễn Thị Thanh
Nga
Trung tâm ĐT&GDQT
67
Nguyễn Trọng
Nghĩa
Trung tâm ĐT&GDQT
68
Trương Thị Minh
Nguyệt
Trung tâm HTSV
69
Hoàng Thị Tuyết
Nhung
Phòng Đào tạo
70
Nguyễn Cẩm
Nhung
Khoa KT&KDQT
71
Nguyễn Thị Bích
Như
Khoa KTCT
72
Đỗ Kim
Oanh
Khoa KTPT
73
Nguyễn Ngọc
Phú
Khoa QTKD
74
Nguyễn Thu
Phương
Trung tâm ĐT&GDQT
75
Bùi Hồng
Phượng
Phòng TCNS
76
Nguyễn Thị Minh
Phượng
Trung tâm ĐBCLGD
77
Nguyễn Hồng
Quang
Khoa KT&KDQT
78
Phạm Ngọc
Quang
Khoa TCNH
79
Nguyễn Văn
Quân
Trung tâm HTSV
80
Khuất Đình
Sơn
Phòng HCTH
81
Phạm Hồng
Tâm
Phòng KHTC
82
Vũ Thị
Tân
Phòng HCTH
83
Lê Vĩnh
Tiến
Phòng Đào tạo
84
Vũ Thanh
Tiến
Trung tâm ĐT&GDQT
85
Trần Quốc
Toản
Phòng Đào tạo
86
Lê Danh
Tốn
Khoa KTCT
87
Đàm Thị
Tuyết
Khoa KTPT
88
Nguyễn Văn
Trung tâm HTSV
89
Tô Thị Kim
Thanh
Phòng Đào tạo
90
Vũ Đức
Thanh
Khoa KTPT
91
Nguyễn Đức
Thành
Khoa KTPT
92
Nguyễn Tiến
Thành
Khoa TCNH
93
Hà Duy
Thành
Trung tâm ĐBCLGD
94
Phạm Vũ
Thắng
Khoa KT&KDQT
95
Hoàng Thị
Thịnh
Phòng HCTH
96
Đoàn Thị
Thoan
Phòng KHTC
97
Đinh Văn
Thông
Khoa KTCT
98
Nguyễn Thị Xuân
Thu
Khoa TCNH
99
Nguyễn Thị
Thu
Trung tâm ĐT&GDQT
100
Đào Thị Bích
Thủy
Khoa KTPT
101
Nguyễn Thị Lệ
Thủy
Trung tâm ĐT&GDQT
102
Tào Thị
Thúy
Phòng TCNS
103
Nguyễn Thị Như
Trang
Phòng Đào tạo
104
Đặng Thị
Trang
Phòng Đào tạo
105
Đỗ Ngọc
Trâm
Trung tâm ĐT&GDQT
106
Trần Văn
Trọng
Phòng HCTH
107
Nguyễn Anh
Tuấn
Khoa QTKD
108
Lê Thị
Vân
Trung tâm ĐT&GDQT
109
Hoàng Thị Thanh
Vân
Khoa QTKD
110
Nguyễn Quốc
Việt
Khoa TCNH
111
Phạm Quang
Vinh
Khoa KTPT
112
Trần Đức
Vui
Khoa QTKD
113
Nguyễn Thị
Yến
Phòng KHTC
114
Trần Thị Hoàng
Yến
Phòng TCNS
 
2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
 
TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Trần Thị Vân
Anh
Khoa TCNH
2
Dương Thị
Anh
Trung tâm ĐBCLGD
3
Nguyễn Thị Kim
Anh
Khoa KT&KDQT
4
Lưu Thị Mai
Anh
BP. Truyền thông
5
Phan Chí
Anh
Khoa QTKD
6
Bùi Hồng
Cường
Phòng Đào tạo
7
Vũ Thị Ngọc
Châu
Phòng Đào tạo
8
Lê Thị Kim
Chi
Phòng Đào tạo
9
Đỗ Thị
Chiêm
BP. Truyền thông
10
Cảnh Chí
Dũng
Phòng TCNS
12
Phạm Văn
Dũng
Khoa KTCT
13
Nguyễn Thị
Điệp
Phòng HCTH
14
Nguyễn Minh
Đức
Ban Thanh Tra
15
Vũ Minh
Đức
Phòng HCTH
16
Phan Huy
Đường
Khoa KTCT
17
Lê Thị Hoàng
 Hà
Trung tâm ĐBCLGD
18
Nguyễn Thị Vũ
Phòng NCKH&HTPT
19
Nguyễn Thị Vĩnh
Khoa KTPT
20
Ngô Thị Thu
Khoa TCNH
21
Nguyễn Phú
Khoa TCNH
22
Hoàng Văn
Hải
Khoa QTKD
23
Trần Đức
Hiệp
Khoa KTCT
24
Hoàng Triều
Hoa
Khoa KTCT
25
Hà Văn
Hội
Khoa KT&KDQT
26
Phí Mạnh
Hồng
Khoa KTPT
27
Trần Thị
Hồng
Trung tâm HTSV
28
Trương Thị
Huệ
Phòng TCNS
29
Nguyễn Thế
Hùng
Khoa TCNH
30
Trần Thị Thu
Hưởng
Đoàn Thanh Niên
31
Nguyễn Thị Phương
Lan
Trung tâm ĐT&GDQT
33
Hoàng Khắc
Lịch
Khoa KTPT
34
Phạm Thị
Liên
Khoa QTKD
35
Nguyễn Thị Hương
Liên
Khoa TCNH
36
Vũ Quỳnh
Loan
Khoa KT&KDQT
37
Đỗ Tiến
Long
Khoa QTKD
38
Nguyễn Thị Bình
Minh
Phòng NCKH&HTPT
39
Nguyễn Đăng
Minh
Phòng NCKH&HTPT
40
Phạm Bích
Ngọc
Phòng HCTH
41
Nguyễn Trung
Phong
Ban Thanh Tra
42
Nguyễn Minh
Phương
Trung tâm ĐT&GDQT
43
Nguyễn Thị Minh
Phương
Phòng KHTC
44
Nguyễn Mai
Phương
Trung tâm ĐT&GDQT
45
Nguyễn Hồng
Quang
Phòng HCTH
46
Lê Khắc
Quyền
Trung tâm HTTTKT&QL
49
Phạm Hùng
Tiến
Khoa KT&KDQT
50
Trần Thị Thanh
Khoa TCNH
51
Nguyễn Mạnh
Tuân
Phòng Đào tạo
52
Nhâm Phong
Tuân
Khoa QTKD
53
Nguyễn Anh
Tuấn
Phòng Đào tạo
54
Phạm Minh
Tuấn
Phòng KHTC
55
Trần Quang
Tuyến
Khoa KTCT
56
Nguyễn Viết
Thành
Khoa KTPT
57
Lê Trung
Thành
Khoa TCNH
58
Phạm Việt
Thắng
Phòng HCTH
59
Nguyễn Xuân
Thiên
Khoa KT&KDQT
60
Hoàng Thị Bảo
Thoa
Trung tâm ĐT&GDQT
61
Nguyễn Anh
Thu
Khoa KT&KDQT
62
Dương Thị
Thu
Khoa QTKD
63
Nguyễn Thị
Thư
Phòng Đào tạo
64
Trần Thị Hoài
Thương
Phòng KHTC
65
Đỗ Xuân
Trường
Khoa QTKD
66
Nguyễn Quốc
Việt
Khoa KTPT
 

Các danh hiệu thi đua của Ban Giám hiệu và các danh hiệu cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN công nhận.

 >> Xem văn bản chi tiết tại đây.

Thảo Nguyên

Tag:


Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành