Trang tin tức sự kiện

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học lần 1: 20h00 ngày 24/2/2023 -8h00 ngày 27/2/2023

Đăng ký học lần 2: 20h00 ngày 10/3/2023- 8h00 ngày 13/3/2023

Đăng ký học lần 3: 20h00 ngày 7/4/2023 - 8h00 ngày 10/4/2023

 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2022-2023 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo (Phụ lục 1)

2. Thời gian học: Từ ngày 27/03/2023 đến hết ngày 15/07/2023. Sinh viên nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023

3. Thời gian các tiết học: 

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

07h00

07h50

2

07h55

08h45

3

08h50

09h40

4

10h00

10h50

5

10h55

11h45

6

11h50

12h40

 

Chiều

7

13h00

13h50

8

13h55

14h45

9

14h50

15h40

10

16h00

16h50

11

16h55

17h45

12

17h50

18h40

 4. Địa điểm: Các khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu giảng đường nhà E4 - ĐHQGHN, Khu giảng đường Trường Tư thục Việt Úc, Khu giảng đường CSSNN - ĐHQGHN và Khu giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu).

5. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN:

TT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

20h00 ngày 24/2/2023 - 8h00 ngày 27/2/2023

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1:

Sinh viên đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

Địa chỉ truy cập: dangkyhoc.vnu.edu.vn  hoặc truy cập theo các bước :  http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký.

- Sinh viên đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

2

27/2/2023 – 3/3/2023

Thông báo dự kiến các lớp học phần được mở, lớp học phần hủy do không đủ sĩ số tối thiểu, danh sách học phần mở bổ sung (nếu có), danh sách SV đăng ký học phần chưa đúng quy chế ĐTĐH và quy định về đăng ký học.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên nộp đơn thắc mắc, đề nghị tại Phòng Đào tạo (nếu có).

3

20h00 ngày 10/3/2023

- 8h00 ngày 13/3/2023

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2:

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu.

Sinh viên xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên phải đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần đúng thời hạn (nếu có).

4

13/3/2023 – 17/3/2023

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 2 

2. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do vi phạm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định).

3. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

- Sinh viên bắt buộc phải vào kiểm tra, tải và lưu giữ dữ liệu và học đúng ở lớp học phần đã đăng ký thành công; theo dõi và đối chiếu với danh sách thu học phí khi có thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Sinh viên tải Đề cương học phần  trên Hệ thống cổng thông tin; tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế.

5

 

20h00 ngày 7/4/2023 - 8h00 ngày 10/4/2023

 

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3:

Sinh viên có thể hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu có nguyện vọng.

Sinh viên lưu ý đây là lần mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng. Danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký. Nhà trường không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký học ngoài Hệ thống.

6

10/4/2023 – 14/4/2023

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 3.

2. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do vi phạm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

3. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo).

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. 

6. Quy trình giải quyết đơn mở lớp học kỳ II, năm học 2022-2023:

6.1. Sinh viên nộp đơn xin mở lớp (theo mẫu Phụ lục 2) và gửi về Khoa/Viện. Các Khoa, Viện tập hợp đơn và gửi bản cứng có chữ ký về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 02/03/2023.

6.2. Phòng Đào tạo thông báo kết quả giải quyết đơn xin mở lớp trước 16h00 ngày 09/03/2023.

7. Lưu ý khi đăng ký học phần:

7.1. Phòng đào tạo hỗ trợ sinh viên đăng ký các lớp học phần đúng theo kế hoạch giảng dạy, tuy nhiên khi mở hệ thống các sinh viên có thể hủy và đăng ký các học phần bổ sung theo nguyện vọng của sinh viênSinh viên phải kiểm tra lại dữ liệu đăng ký học trên Portal sinh viên và lưu kết quả sau đăng ký học lần 3.

7.2. Sinh viên đăng ký vượt tổng số tín chỉ của CTĐT sẽ phải nộp học phí bổ sung theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

7.3. Sinh viên được phép đăng ký học tối đa 24 tín chỉ/học kỳ. Trong trường hợp sinh viên muốn đăng ký thêm tín chỉ của CTĐT, sinh viên email về địa chỉ trangdt.ueb@gmail.com, Phòng Đào tạo sẽ xem xét giải quyết nếu có lý do chính đáng.

7.4. Học phần tiên quyết: Đối với học phần yêu cầu có học phần tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó. Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.

7.5. Học cải thiện: Đối với các học phần đạt điểm D, D+, sinh viên được đăng ký học cải thiện học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm. 

8. Học phí: Sinh viên nộp học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh viên chỉ được công nhận đăng ký học thành công và được thi hết học phần/làm bài tập lớn khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.

Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)

Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: 024.3754.7506 (máy lẻ 306, 514).

Download Thông báo tại đây


Phòng Đào tạoVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Bài đọc nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành