Trang tin tức sự kiện

Đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2023 Bậc đào tạo đại học

Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc đăng ký chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần như sau: 
1. Hồ sơ chuyển điểm, hủy điểm: 
- Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương: Đăng ký theo hướng dẫn tại địa chỉ sau:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemB0HgOmiimMpPnSYfgTa8dl0JlFe-s-ShYX568mTcnAmd1Q/viewform
- Sinh viên đề nghị hủy điểm học phần tự chọn hoặc học phần ngoài khung CTĐT: mang thẻ sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P401)
(Sinh viên chỉ được hủy điểm học phần tự chọn/học phần ngoài CTĐT khi đã hoàn thành các học phần trong CTĐT và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của CTĐT)
-  Sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học/chưa đạt và nhập chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ nếu có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ: Đăng ký theo hướng dẫn tại địa chỉ sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMs67VGVYdHHSTX65v9LbXXCioFWGZ6r73XPcSlPIqNp05A/viewform
Lưu ý: Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm đăng ký nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.
2. Thời gian tiếp đón người học: 
Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN

3. Thời gian trả kết quả: 
Sinh viên xem kết quả đồng bộ dữ liệu chuyển điểm, hủy điểm tại trang: daotao.vnu.edu.vn vào 4 đợt xét tốt nghiệp tháng 3,6,9 và 12 hàng năm, cụ thể như sau:
- Dự kiến từ 01/03 - 03/03: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/11 - 28/01
- Dự kiến từ 01/06 - 03/06: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/02 - 29/04
- Dự kiến từ 01/09 - 03/09: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/05 - 31/07 
- Dự kiến từ 01/12 - 03/12: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/08 - 31/10
4. Thời hạn nộp hồ sơ:
Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Trong trường hợp đăng ký muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:
- ThS. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +504 (đối với sinh viên không học tiếng Anh tại trường)
- ThS. Nguyễn Vân Anh, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: anhnv@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +514 (đối với sinh viên học và thi tiếng Anh tại trường)
Trân trọng thông báo./.

Download Thông báo tại đây
 


Phòng Đào tạoVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành