Tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2022-2023

Sinh viên đăng ký từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 07/09/2022 tại link https://forms.gle/5voukgsDHAdpL6Mh9Căn cứ điều 4 Thông tư 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ,
Căn cứ thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,
Trường Đại học Kinh tế thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng: sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt từ 2.5/4.0 trở lên. Sinh viên được phép đăng ký tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ. 
2. Sinh viên được công nhận điểm đối với những tín chỉ đạt từ 5.5/10 trở lên. Các học phần được công nhận kết quả có thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có kết quả học phần đến thời điểm sinh viên được công nhận học viên bậc thạc sĩ.
3. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 07/09/2022 tại đây 
4. Thời gian thông báo kết quả đăng ký của sinh viên: từ ngày 08/09/2022 đến ngày 09/09/2022.
5. Học phí: 1.760.000 đồng/TC.
6. Hình thức nộp học phí: 
Sinh viên nộp/chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng BIDV theo nội dung:
Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Số tài khoản: 222 1 000 755 9999 tại BIDV chi nhánh Thanh Xuân
Nội dung nộp tiền: [mã sinh viên…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …-khóa]/học phí tích lũy TC
Ví dụ: 15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 QTKD nộp học phi tich luy TC
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.
Download Thông báo tại đây


Phòng Đào tạo