Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Thông báo số 2660/TB-ĐHKT ngày 24/08/2021 về việc Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theoCăn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19,

Căn cứ Thông báo số 2263/TB-ĐHKT ngày 23/7/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2021-2022,

Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên học online trên Microsoft Teams từ ngày 30/08/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Dữ liệu học online sẽ cập nhật trên Microsoft Teams muộn nhất 12h00 ngày 27/08/2021.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây


Phòng Đào tạo