Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học viên được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. - Được cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Hàn Quốc.Thực hiện nội dung công văn số 245/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 27/01/2022 về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung, Hàn Quốc (PCF) tài trợ năm 2022 cho sinh viên như sau: 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

- Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm thứ tư hoặc đã tốt nghiệp đại học; 

- Có kết quả học tập đạt từ 3.14 trở lên (tính theo thang điểm 4.0);

 - Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) đáp ứng yêu cầu;

 - Có kế hoạch học tập, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;

 - Có sức khỏe và đạo đức tốt; 

- Có đủ điều kiện làm visa.

 2. Chương trình đào tạo:

 - Thời gian đào tạo: 02 năm (từ 01/9/2022 đến 31/8/2024).

 - Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: http://graduate2.korea.ac.kr 

3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình 

- Được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. 

- Được cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Hàn Quốc.

 - Được hỗ trợ chi phí in luận văn: 500,000 KRW. 

- Miễn học phí, phí đăng ký. 

4. Số lượng học bổng: 1 người. 

5. Một số mốc thời gian quan trọng: 

- Ứng viên đăng ký học bổng trực tuyến: Trước ngày 15/3/2022. tại địa chỉ: http://graduate2.korea.ac.kr và gửi ID, Password tới địa chỉ email: ponychung@ponychung.org 

- Ứng viên nộp hồ sơ bản gốc tới ĐHQGHN: Trước ngày 18/3/2022. 

- ĐHQGHN gửi hồ sơ đề cử tới PCF: Trước ngày 23/3/2022. 

- Kết quả sẽ được thông báo: Tháng 6/2022. 

 6. Hồ sơ đăng ký: Theo hướng dẫn tại tài liệu Graduate School Application Guide for International Students. 

Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình học bổng xem tài liệu gửi kèm. 

Tất cả các giấy tờ yêu cầu ứng viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin bằng tiếng Anh (chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường ĐH Korea năm 2022, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại. 

Ứng viên chủ động nộp hồ sơ đăng ký học bổng bản gốc đến Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Nhà điều hành ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời gửi hồ sơ bản scan tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 18/3/2022. 

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ (nếu có nhu cầu và đủ điều kiện), ứng viên lưu ý lịch trình di chuyển và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Trân trọng thông báo./

>> Download thông báo tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN