Trang Công tác sinh viên
 
NÓNG!!! Bản tin tuyển dụng tháng 12 của Danko Group Chớp ngay các “Siêu Phẩm Việc Làm” xuất hiện trong bản tin tháng này. Đồng hành cùng Danko Group nơi giúp bạn BỨT PHÁ GIẤC MƠ – NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP 🤝
 Check ngay các vị trí tại: https://tuyendung.dankogroup.com.vn/jobs/
 KHỐI DỰ ÁN:
- Trưởng phòng GPMB (theo dự án)
- Chuyên viên GPMB (theo dự án)
- Chuyên viên Ban QLXD
- Chuyên viên Leasing
 KHỐI THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ:
- Trưởng phòng Đầu tư
- Chuyên viên Đầu tư
- Chuyên viên QLTK Kết cấu
- Chuyên viên QLTK Giao thông Đô thị
- Chuyên viên QLTK Quy hoạch
 KHỐI VĂN PHÒNG:
- Thư ký Chủ tịch
- Trợ lý Phó Tổng giám đốc
- Kế toán Tổng hợp (kiêm Kế toán trưởng Công ty thành viên)
- Chuyên viên Pháp chế
- Lễ tân Đối ngoại
- Lái xe
- Vệ sỹ
 CÔNG TY THÀNH VIÊN:
- Giám đốc Điều hành
- Giám đốc Kinh doanh
- Trưởng phòng Kỹ thuật Cây xanh
- Kỹ sư Cây xanh Cảnh quan
- Kỹ sư QS
- Nhân viên Thủ kho
Các bạn quan tâm hay có hồ sơ phù hợp vui lòng gửi về:
 Email: tuyendung@dankogroup.com.vn
 Hotline: 0902 191 138

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN