Trang Công tác sinh viên
 
Danh mục những điều cần biết cho sinh viên về NCKH và HTPT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giải đáp một số thắc mắc về vấn đề nghiên cứu khoa học sinh viên và trao đổi sinh viên quốc tế.Hỏi

Trả lời

Nghiên cứu khoa học SV và giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế

Sinh viên có bắt buộc phải tham gia NCKH không?

Theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 984 /QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động NCKH thì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khuyến khích tất cả sinh viên tham gia NCKH. Đối với các sinh viên theo học chương trình CLC theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 Quy định về đào tạo chất lượng cao (ĐTCLC) trình độ đại học thì phải tham gia NCKH Sinh viên của Nhà trường, NCKH cơ bản hoặc tham gia các NCKH có tính ứng dụng.”

Quy đinh như vậy để phù hợp với quy định Sinh viên học theo chương trình chất lượng cao phải tham gia NCKH tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 Quy định về đào tạo chất lượng cao (ĐTCLC) trình độ đại học,

Điều 9: Quy định về NCKH

1. Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết ngành và chuyên ngành của CTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH được công bố hoặc được nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC.

2. Trong cả khoá học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên.

3. Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC phải có ít nhất 01 đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến CTCLC.”

Mọi thắc mắc liên quan đến NCKH sinh viên, các em vui lòng liên hệ Ms. Mai, P.501, nhà E4, email: maimtt@vnu.edu.vn

Sinh viên có bắt buộc phải tham gia các hội thảo, seminar khoa học không ?

Theo Điều 9 Quyết định số 984 /QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động NCKH thì có các hình thức để sinh viên lựa chọn tham gia NCKH SV như sau:

2. Các hình thức tham gia NCKH SV:

a. Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm của nhà trường do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Sản phẩm công trình NCKH gửi lên cấp đơn vị.

b. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp cùng với các giảng viên hoặc các nhà khoa học trong nước và nước ngoài. Minh chứng là có tên trong danh sách thành viên đề tài hoặc có báo cáo thực hiện việc hỗ trợ có xác nhận của chủ nhiệm đề tài.

c. Tham gia Seminar, Hội nghị, Hội thảo các cấp. Minh chứng sản phẩm tham gia là bài thu hoạch. Các đơn vị phụ trách có trách nhiệm phân công giảng viên phụ trách và chấm bài thu hoạch (Mẫu bài thu hoạch theo mẫu BM19/NCKH).

d. Tham gia viết bài báo hoặc bài hội thảo có công bố. Minh chứng bài báo, bài hội thảo được đăng.

e. Tham gia các cuộc thi hướng đến NCKH và các dự án có tính ứng dụng được trên thực tế ở cấp Trường Đại học Kinh tế, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp Bộ và tương đương. Có minh chứng sản phẩm của cuộc thi.

3. Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC có đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến CTCLC.

4. Toàn bộ các minh chứng của việc tham gia NCKH của sinh viên sẽ do giảng viên hướng dẫn và đơn vị phụ trách xác nhận, chịu trách nhiệm về tính khoa học và lưu trữ tại đơn vị.

Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp và gửi danh sách sinh viên NCKH hàng năm về Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển định kỳ vào tháng 6. Danh sách sinh viên NCKH hàng năm có xác nhận của lãnh đạo đơn vị phụ trách và Phòng NCKH và HTPT (Danh sách theo Mẫu BM20/NCKH).”

Do đó, đối với sinh viên theo chương trình CLC của TT23/2014/TT-BGDĐT, sinh viên bắt buộc phải lựa chọn 1 trong các hình thức trên để tham gia NCKH, trong đó có hình thức tham gia Hội thảo, seminar khoa học.

Nếu sinh viên không tham gia NCKH dưới hình thức làm đề tài NCKH, viết bài báo khoa học thì bắt buộc phải tham gia Hội thảo, seminar và có viết báo cáo.

Thủ tục xin tham gia chương trình giao lưu quốc tế?

Sau khi nhận được thông báo về chương trình giao lưu từ Nhà trường, các em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bản cứng và bản mềm theo yêu cầu của Trường và nộp cho Ms. Thu - Phòng NCKH&HTPT (P.501 nhà E4, Email: htmthu@vnu.edu.vn) theo đúng thời hạn trên thông báo.

Thủ tục xin đi trao đổi tín chỉ tại các trường ĐH nước ngoài?

Sau khi nhận được thông báo về chương trình trao đổi tín chỉ từ Nhà trường, các em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bản cứng và bản mềm theo yêu cầu của Trường và nộp cho Ms. Thu Phòng NCKH&HTPT (P.501 nhà E4, Email: htmthu@vnu.edu.vn) theo đúng thời hạn trên thông báo.

Thủ tục xin học chuyển tiếp các chương trình quốc tế?

Các em cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

1. Đơn đăng kí học chuyển tiếp theo yêu cầu của Trường đối tác (liên hệ Ms. Hà, P.501, Nhà E4, Email: hanb@vnu.edu.vn)

2. Bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo

3. Chứng chỉ ngoại ngữ

4. Thư thể hiện mục tiêu học tập

5. Thư giới thiệu

6. Ảnh chụp hộ chiếu

Mọi thắc mắc về chương trình học chuyển tiếp, các em liên hệ Ms. Hà, P.501, Nhà E4, Email: hanb@vnu.edu.vn

Thủ tục xin đi nước ngoài (với mục đích học tập theo chương trình trao đổi của Nhà trường)

Đối với trường hợp SV đi nước ngoài với mục đích học tập, trao đổi theo diện được Trường cử đi:

Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

1. Đơn xin đi học tập tại nước ngoài (theo mẫu), xin phê duyệt của Lãnh đạo Khoa, Viện và Phòng CT&CTSSV.

2. Đơn cam kết của gia đình (theo mẫu).

3. Thư mời, thư chấp thuận của Trường đối tác.

Hồ sơ bản cứng nộp cho Ms. Thu Phòng NCKH&HTPT (P.501, nhà E4).Email: htmthu@vnu.edu.vn.

Đối với trường hợp sinh viên đi nước ngoài theo mục đích cá nhân trong thời gian học tập tại Trường, các em cần tự làm đơn xin phép nghỉ học, gửi giảng viên và Khoa phụ trách.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN