Trang cựu sinh viên
 
Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế làm việc với đại diện Tập đoàn Giáo dục EMG

Ngày 14/5/2008 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện Tập đoàn Giáo dục EMG.


Tham gia buổi làm việc, phía Trường Đại học Kinh tế có PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Phạm Anh Tuấn – Phó trưởng Ban quản lý Chương trình liên kết đào tạo quốc tế; về phía EMG có ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục EMG, bà Nguyễn Lan - Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị EMG.
Mục đích của buổi làm việc là trao đổi về khả năng hợp tác chương trình liên kết đào tạo cử nhân giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Tập đoàn EMG và Trường Đại học Công nghệ Swinburne (Australia).
Trường Đại học Công nghệ Swinburne là một trong những trường đại học hàng đầu của Australia. Việc liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế và Đại học Công nghệ Swinburne sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia chương trình được cấp 02 bằng sau khi tốt nghiệp (01 bằng do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp và 01 bằng do Trường Đại học Công nghệ Swinburne cấp).
Trường Đại học Công nghệ Swinburne có thể liên kết với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đào tạo các chuyên ngành sau:
1. Kế toán – Tài chính (Bachelor Business of Accouting and Finance)
2. Quản trị nguồn nhân lực (Bachelor Business of Human Resource Management)
3. Kinh doanh Quốc tế (International Business)
4. Marketing (Bachelor Business of Marketing)
5. Hệ thống thông tin (Bachelor Business of Information System).
Đây là bước đi đầu tiên mở ra hướng hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Kinh tế và một trường đại học hàng đầu của Australia.

Ông Trương Quốc Hùng - Chủ Tịch tập đoàn Giáo dục EMG và bà Nguyễn Lan - Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị EMG tại buổi làm việc

Ông Trương Quốc Hùng - Chủ Tịch tập đoàn Giáo dục EMG và bà Nguyễn Lan - Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị EMG tại buổi làm việcTin: Hiền Lương (HTPT) - Ảnh: Thúy Diệp