Trang cựu sinh viên
 
ĐH Kinh tế triển khai tập huấn hoạt động hợp tác phát triển

Ngày 22/4/2008 Phòng Hợp tác Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi tập huấn về hoạt động hợp tác phát triển cho các cán bộ trợ lý mảng việc này của các đơn vị trực thuộc nhà trường.


Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên tham gia đã được nghe thuyết trình và hướng dẫn các nội dung chính như: Vai trò, mục đích của hoạt động hợp tác phát triển; Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHKT trong việc triển khai các hoạt động hợp tác phát triển; Quy trình phát triển đối tác và dự án; Quy trình tìm kiếm và triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế; Quy trình đoàn ra - đoàn vào…
Với phương châm “hợp tác để phát triển”, hoạt động hợp tác phát triển được coi là một trong những hoạt động quan trọng giúp Trường ĐHKT đạt được mục tiêu đặt ra: chất lượng và hiệu quả. Do vậy, lãnh đạo Trường ĐHKT đặc biệt quan tâm trong chỉ đạo thực hiện và có yêu cầu rất cao đối với mảng hoạt động này. Bản thân đặc thù của hoạt động này cũng đòi hỏi như vậy, cụ thể như: yêu cầu về ngoại ngữ, phong cách, khả năng, nhanh nhẹn, kỹ năng ngoại giao nhất định… Buổi tập huấn đã giúp các cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác này hiểu rõ hơn trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị và cá nhân mình trong hoạt động hợp tác phát triển, đồng thời cung cấp cho các cán bộ, chuyên viên những kỹ năng và hiểu biểu cần thiết trong việc vạch kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển của đơn vị và nhà trường, qua đó tiết kiệm được thời gian và nâng cao được hiệu quả công việc.
Buổi tập huấn được triển khai dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hợp tác Phát triển Trường ĐHKT và tham gia nhiệt tình, hào hứng của các cán bộ, chuyên viên đến từ các đơn vị trực thuộc nhà trường.
Đây là buổi tập huấn đầu tiên về mảng hoạt động này của Trường ĐHKT - ĐHQGHN. Được biết, Phòng Hợp tác Phát triển Trường ĐHKT sẽ tiếp tục tổ chức các buổi/khóa tập huấn về hoạt động hợp tác phát triển với sự tham gia thuyết trình và hướng dẫn của các chuyên gia, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp… nhằm không ngừng đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Nguyễn Tuấn Hùng