Trang cựu sinh viên
 
Trường ĐHKT nhận Bằng khen của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Vương Đình Huệ (bên phải) trao Bằng khen cho Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Sáng 23/7/2014, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thay mặt nhà trường nhận Bằng khen của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vì sự hợp tác hiệu quả trong thời gian qua.


Đầu năm 2014, cùng với một số đơn vị khác như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương; Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính; Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã được Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ cùng phối hợp xây dựng báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Với việc hoàn thành nhanh chóng, xuất sắc những yêu cầu được giao, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là một trong 8 tập thể cơ quan, đơn vị nhận được Bằng khen của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại hội nghị.PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu tại hội nghị
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ngoài ra, hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành thuộc khối kinh tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan ký kết phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương.  
Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, nghiên cứu đề xuất, thẩm định, kiểm tra, giám sát những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, sáu tháng qua, Ban Kinh tế Trung ương vừa bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, vừa tập trung cho các nhiệm vụ lớn, quan trọng,  chú trọng vào 4 nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ được Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương giao là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về 2 vấn đề “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.Toàn cảnh hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, những thành quả mà Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong năm qua và 6 tháng đầu năm 2014 do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do Ban luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp chia sẻ của các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, các chuyên gia, cộng tác viên, nhà khoa học dành cho Ban Kinh tế Trung ương.

__________________
TIN LIÊN QUAN:

>> Ban Kinh tế Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014


Đỗ Đỗ