Trang cựu sinh viên
 
10 thành tựu nổi bật của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2011-2012

Năm học 2011-2012 kết thúc, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức bình chọn 10 thành tựu nổi bật của trường trên các mảng hoạt động. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:


1. Khóa sinh viên đầu tiên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình đạt chuẩn quốc tế tốt nghiệp. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi và xuất sắc, đặc biệt có 02 sinh viên khóa QH-2009 đã tốt nghiệp trước thời hạn.
2. Mở mới chương trình đào tạo có nhu cầu xã hội cao và chương trình chất lượng cao:
Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp; Chương trình cử nhân TCNH hệ chất lượng cao.
3. Ấn phẩm khoa học, đặc biệt bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế tăng mạnh với 20 bài, đạt tỷ lệ giảng viên/ bài báo quốc tế là 4,5/1.

4. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 tiếp tục được công bố với chất lượng ngày càng được đánh giá cao và được xuất bản bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh), góp phần tư vấn chính sách cho các cơ quan chức năng.

5. Thắng thầu các đề tài nghiên cứu quy mô cấp Nhà nước và Dự án nghiên cứu quốc tế: 1 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước; 2 đề tài do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ; 1 dự án quốc tế về “Phát triển kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ các nước ASEAN” do AUSAID tài trợ (Phối hợp với Đại học Sydney, Ôxtrâylia).

6. Tham gia các sự kiện lớn trong vai trò ban tổ chức hoặc thành viên tham gia chính góp phần tư vấn chính sách, xã hội hóa phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy hợp tác hiệu quả nhà trường - doanh nghiệp: Hội thảo giao lưu hai Đảng cộng sản Việt Nam - Trung Quốc; Giải thưởng Bảo Sơn với vai trò là cơ quan thường trực của Giải thưởng; Diễn đàn M&A 2012 "Tạo giá trị cộng hưởng" với vai trò Chủ tịch hội đồng bình chọn thương vụ tiêu biểu, thành viên Ban kết nối đầu tư và đồng chủ biên ấn phẩm về M&A tại Việt Nam 2011-2012.

7. Tiên phong trong hoạt động kiểm định chất lượng và hướng tới xây dựng văn hóa chất lượng: hoàn thành báo cáo tự đánh giá đơn vị theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của ĐHQGHN (hợp phần AUN); thực hiện điều tra khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy bằng hình thức online.

8. Phát triển đội ngũ cán bộ từng bước đạt chuẩn quốc tế theo cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực hiện đại: triển khai đổi mới chính sách trả thu nhập theo 3P; thu hút và tuyển dụng được 10 giảng viên có trình độ tiến sĩ; tạo điều kiện và môi trường phát triển cán bộ đầu đàn, đầu ngành: 2 giảng viên của Trường được nâng ngạch giảng viên cao cấp; 3 giảng viên được nâng ngạch giảng viên chính; 2 giảng viên được công nhận học hàm PGS.

9. Cán bộ và sinh viên Trường ĐHKT đạt được các giải thưởng trong NCKH: 1 giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ GD&ĐT và 2 giải thưởng cấp ĐHQGHN (1 nhất, 1 khuyến khích); 1 công trình nghiên cứu của giảng viên đạt giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN năm 2011.

10. Chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên nhờ đổi mới quản trị đại học dựa vào cách tiếp cận theo sản phẩm đầu ra, ứng dụng CNTT và đầu tư mở rộng cơ sở vật chất: xây dựng và đánh giá kế hoạch theo sản phẩm đầu ra; ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động và quản lý: điều tra khảo sát online; tư vấn tuyển sinh online;... mở rộng thêm 25% diện tích cơ sở vật chất.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN