Trang cựu sinh viên
 
Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 

 
Văn phòng: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Anh Tạ Minh Đức, Di động: 0936940081 Email:
minhduckt25@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 37547506 máy lẻ 511; Fax: 844-37546765

 
THÔNG TIN ĐANG TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI ĐÂY