Đào tạo ngắn hạn
 
Tháng 1 đến tháng 6: Trường ĐHKT tổ chức các lớp học bổ túc kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học 2014

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, và Tài chính- ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế tổ chức các lớp bổ túc kiến thức cụ thể như sau:


1. Đợt 1 (cho tuyển sinh đợt 1 năm 2014)
- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 03/01/2014 đến 15/01/2014
- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 17/01/2014

2. Đợt 2 (cho tuyển sinh đợt 2 năm 2014)
- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 24/02/2014 đến 14/03/2014
- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 24/03/2014

3. Đợt 3 (cho tuyển sinh đợt 2 năm 2014)
- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 14/04/2014 đến 30/05/2014
- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 5/05/2014

4. Đợt 4 (cho tuyển sinh đợt 2 năm 2014)
- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 12/05/2014 đến 30/05/2014
- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 02/06/2014

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 504).

Ghi chú:

- Hồ sơ dự thi gồm có đơn xin học bổ túc kiến thức (theo mẫu), bản sao công chứng bằng đại học, bảng điểm đại học.

- Văn bằng đại học do các trường đại học ở nước ngoài cấp, hồ sơ phải có giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Kinh tế chỉ mở lớp học khi có từ 10 hồ sơ trở lên đăng ký học.

- Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác và số môn học bổ túc kiến thức xem tại đây

- Lịch học công bố tại địa điểm đăng ký hồ sơ.


UEB_net