Đào tạo ngắn hạn
 
Mời giảng viên hướng dẫn luận văn chương trình thạc sĩ Quản lý công liên kết với ĐH Uppala khóa 3

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tham gia phối hợp với các giáo sư trường Đại học Uppsala hướng dẫn luận văn cho học viên khóa 3 của chương trình.


Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý công (Master Program of Public Management - MPPM) liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và ĐH Uppsala, Thụy Điển được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp phép theo công văn số 2176/SĐH ngày 19/06/2009. Học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các các bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương; các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách và quản lý trong khu vực công; các cán bộ, chuyên gia thuộc cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Chương trình đã thực hiện được 4 khóa.

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tham gia phối hợp với các giáo sư trường Đại học Uppsala hướng dẫn luận văn cho học viên khóa 3 của chương trình. Thông tin chi tiết như sau:

1. Dự kiến tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu

TT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Thực trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam. Trường hợp nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Domestic Violence against Women in Vietnam - A Case Study of Hoa Binh Province.

2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Some solutions to enhance operational effectiveness of the Baking Supervisory Agency- The State Bank of Vietnam

3

Nghiên cứu sự hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh của người nghèo sử dụng thẻ bảo hiểm y tế - Nghiên cứu trường hợp tại bệnh viện huyện Thanh Trì, Hà Nội

Clients' Satisfaction on Healthcare Services for the Poor - A Case Study in Thanh Tri Hospital, Hanoi, Vietnam

4

Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Nghiên cứu cụ thể tại một số tổng công ty xây dựng

Procurement of equipment and machinery for construction projects funded by the Government - a case study in some construction corporations

5
Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã qua nghiên cứu thực tế xã Cộng Hòa huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương

Improving Quality of One-Stop- Shop Administrative Services - A Case Study in Cong Hoa Commune of Chi Linh District, Hai Duong Province, Vietnam

6

Nâng cao hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại

Improving Efficiency in Conducting Inspection Against Administrative Agencies Responsibility in Complaint and Denunciation Settlement

7

Nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước - Thực hiện thí điểm tại 8thành phố Hà Nội

Improving Vietnamese Women's Roles in Participating in Public Management - A Case Study in Hanoi City

8

Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cán cân thương mại Quốc tế của Việt Nam

The Role of Exchange Rates in International Trade Balance of Vietnam

9

Tình hình chăm sóc nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội

Foster care for Children in Special Circumstances in Vietnam - A case study in Hanoi

10

Chiến lược quản lý nguồn nhân lực qua thực tiễn tại trung tâm đào tạo ngữ âm & văn hóa giao tiếp

Strategic HRM at the Phonetic Solutions and Cultural Communication Center

11

Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Improving Performance of Risk Management in Custom Import Procedures at Quang Ninh Customs, Quang Ninh Province, Vietnam

12

Đánh giá rủi ro trong quản lý tài chính công ở Hà Nội

Assessment the risk of public finance management in Hanoi

13

Điều chỉnh khung pháp lý và cải cách thủ tục hành chính để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

Improving Legal Framework and Streamlining Administrative Procedures to Attract FDI

2. Tiêu chí cán bộ, giảng viên hướng dẫn

1)      Có bằng tiến sĩ.

2)      Có kinh nghiệm hướng dẫn luận văn.

3)      Có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu dự kiến.

4)      Đã học tập, nghiên cứu thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài.

5)      Thông thạo Tiếng Anh.

3. Quyền lợi

1) Thù lao hướng dẫn luận văn: Theo qui định của Chương trình.

2) Cơ hội tham gia giảng dạy và hướng dẫn cho các Khóa tiếp theo của Chương trình.

3) Cơ hội tham gia các khóa đào tạo về nghiên cứu khoa học của Đại học Uppsala.

4. Thời gian nhận đăng ký: 15/4 - 30/4/2011

5. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan - Điều phối chương trình MPPM-Uppsala

Điện thoại: 04.3754 9723 - ĐTDĐ: 090 343 2668


Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế Trường ĐHKT - ĐHQGHN