Đào tạo ngắn hạn
 
Thông báo về đăng ký tham dự Hội thảo Đổi mới bền vững tại Malaysia

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển - Trường ĐHKT xin trân trọng thông báo việc đăng ký tham dự Hội thảo về Đổi mới bền vững tổ chức tại Đại học Malaya, Kuala Lumpur từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 01 năm 2011.


Chương trình được tài trợ bởi IHDP-IT và APN (Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương cho Nghiên cứu Biến đối Toàn Cầu).
Kinh phí tham dự được hỗ trợ bởi Ban tổ chức Hội thảo.
Vậy, đề nghị các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu tham dự Hội thảo gửi Đề xuất nghiên cứu và Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh về phòng NCKH&HTPT trước ngày 30/07/2010, ưu tiên cán bộ, giảng viên nữ.
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Thị Bình Minh
Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
ĐT: 3754 7506 +715
Email:
minhntb@vnu.edu.vn, binhminh.1610@gmail.com


UEBnet