Đào tạo ngắn hạn
 
Phát hành Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010

Ngày 15/6/2010, NXB Tri Thức đã chính thức phát hành ấn phẩm “Lựa chọn để tăng trưởng bền vững”, công trình thứ hai trong chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR.


Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 được hoàn thành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang thoát đáy và đi vào quỹ đạo hồi phục. Di sản của một năm gian khó sau khủng hoảng đã và đang đặt ra những thách thức to lớn cho nền kinh tế: mất cân đối vĩ mô tích tụ trong những năm gần đây, khả năng kết hợp và điều hành chính sách chưa cao, nhu cầu đẩy nhanh cải cách cấu trúc kinh tế để thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng v.v... Thực tế này đặt Việt Nam vào tình thế phải lựa chọn một loạt chiến lược mới cho phù hợp với điều kiện mới.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 gồm 8 chương và 2 phụ lục, đề cập đến những vấn đề cơ bản của kinh tế thế giới và Việt nam hiện nay,  đồng thời đi sâu phân tích tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất trong năm 2009, những gợi mở về lựa chọn chính sách tỷ giá, chính sách tái cơ cấu, chính sách thương mại và phát triển khu công nghiệp. Đặc biệt, Báo cáo nhấn mạnh rằng Việt Nam cần ưu tiên bình ổn kinh tế vĩ mô để đạt được tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR là chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết những thành tựu và khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn ở mức chuyên sâu. Báo cáo là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế hiện nay tại Việt Nam.

Báo cáo do TS. Nguyễn Đức Thành làm chủ biên và GS. Chu Hảo - Giám đốc NXB Tri Thức chịu trách nhiệm xuất bản. Báo cáo dày 415 trang, được in 1500 cuốn, khổ 16x24 cm, giá bìa: 83.000đ. Giấy đăng ký KHXB số: 413-2010/CXB/02-11/Trt. Quyết định xuất bản số: 21/QĐ – NXB TrT ngày 24/05/2010. In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2010.

Các cá nhân hay tổ chức quan tâm có thể tìm mua sách tại các hệ thống phát hành của VNN publishing, hoặc liên hệ với VEPR theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Nhà số 1, 8/41/82 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội, gặp chị Nguyễn Thu Hương, sđt: 04.62753894. VEPR sẽ giảm giá 20% cho cá nhân hay tổ chức mua tại VEPR, chi phí giao sách do người mua tự thanh toán.

Bản Tiếng Anh của Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 cũng sẽ được NXB Tri Thức chính thức phát hành trong vòng 15 ngày tới. Các cá nhân hay tổ chức quan tâm có thể liên hệ đặt mua qua địa chỉ email: info@vepr.org.vn