Đào tạo ngắn hạn
 
Hướng dẫn Công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở ĐHQGHN

Ngày 20/3/2015, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn Công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở ĐHQGHN.UEB_net