Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa học ngắn hạn cho học viên cao học Trường Đại học Kelaniya, Srilanka

Nhằm mục đích thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Kelaniya, Srilanka, tạo cơ hội cho các học viên hai trường trao đổi học thuật và cơ hội cho công dân nước bạn tham quan, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Khóa học ngắn hạn cho học viên cao học Trường Đại học Kelaniya, Srilanka với thông tin cụ thể như sau:


1. Thời gian: Ngày 8, 9, 10/05/2018

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

3. Thành phần tham dự: Học viên cao học Trường Đại học Kelaniya, Srilanka

4. Chương trình:

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1. Ngày 08/05/2018: Campus tour, Bài giảng, Tiệc giao lưu

7:00

Khách sạn

Đón đoàn học viên tới VNU-UEB

8:00-8:30

Phòng 801 Nhà E4

Khai giảng

8:30 - 10:30

Phòng 801 Nhà E4

Bải giảng 01: Môi trường đầu tư tại Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

10:30-11:00


Tham quan Trường và di chuyển tới Căng tin

11:00

Căng tin trường

Ăn trưa

13:00 - 15:00

Phòng 801 Nhà E4

Bài giảng 02: Chiến lược Kinh doanh của công ty đa quốc gia (MNCs) tại Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

15:00 - 17:00

Bảo tàng Dân tộc học

Chương trình giao lưu văn hóa

18:00-21:00

Phòng 801 Nhà E4

Tiệc buffet tối

2. Ngày 09/05/2018: Tham quan nhà máy

6:30

Khách sạn

Đón đoàn học viên đến nhà máy

8:00 - 11:00

Nhà máy ô tô Honda Vietnam, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm học viên 01 (gồm 43 học viên, 8 giảng viên Kelaniya, 03 giảng viên UEB)

8:00 - 11:00

Toyota Vietnam, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm học viên 02 (50 học viên, 05 giảng viên Kelaniya, and 03 giảng viên UEB)

11:00 - 1:00

Tỉnh Vĩnh Phúc

Ăn trưa

1:30 - 5:00

Toyota Vietnam, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm học viên 01

1:30 - 5:00

Nhà máy Sơn Hà, Diễn, Hanoi

Nhóm học viên 02

3. Ngày 10/05/2018: Bài giảng, Tham quan nhà máy, Lễ trao chứng chỉ

7:00

Khách sạn

Đón đoàn học viên tới VNU-UEB

8:00 - 10:00

Phòng 801 Nhà E4

Bài giảng 03: Môi trường kinh doanh tại Việt Nam từ góc độ tài chính

10:00 - 11:00

Phòng 801 Nhà E4

Lễ trao chứng chỉ

11:00 - 12:00

Căng tin trường

Ăn trưa

13:30 - 16:00

Nhà máy Sơn Hà, Diễn, Hanoi

Nhóm học viên 01

13:30 - 16:00

Nhà máy Toto

Nhóm học viên 02


Trường ĐHKT - ĐHQGHN