Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa bồi dưỡng “Ứng dụng các công cụ thực tiễn để tái cấu trúc đơn vị”

Chương trình được xây dựng dựa trên việc khảo sát và tư vấn của các CEO của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như được sự tư vấn và trực tiếp tham gia xây dựng chương trình của các chuyên gia nhà nghiên cứu về tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam.


1. Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo Ứng dụng các công cụ thực tiễn để tái cấu trúc đơn vị là chương trình nâng cao và chắt lọc những nội dung tinh túy nhất của tái cấu trúc đơn vị ứng dụng vào thực tế tái cấu trúc tại các doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng dựa trên việc khảo sát và tư vấn của các CEO của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như được sự tư vấn và trực tiếp tham gia xây dựng chương trình của các chuyên gia nhà nghiên cứu về tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được:

- Những kỹ năng, kiến thức tổng hợp và cập nhật về tái cấu trúc doanh nghiệp. Người học có thể vận dụng những kiến thức này vào công việc tái cấu trúc tại doanh nghiệp mình.
- Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà các nhà quản lý cần phải có trong quá trình triển khai lập kế hoạch tái cấu trúc.
- Hiểu và nắm được các mô hình, công cụ ứng dụng trong việc phân tích và hoạch định chiến lược tái cấu trúc tại doanh nghiệp mình.
- Hiểu và ứng dụng được giải pháp kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) nhằm tái cấu trúc hoạt động quản lý doanh nghiệp.

2. Đối tượng:

- Các học viên đang theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Giám đốc/Phó Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị thành viên của các tổng công ty nhà nước.
- Các trưởng, phó các phòng ban chuyên môn trực thuộc doanh nghiệp.

3. Nội dung chương trình:

Chương trình học gồm 3 chuyên đề, diễn ra trong 4 buổi:
  • Chuyên đề 1 (buổi 1): Bối cảnh thị trường và các dấu hiệu cần tái cấu trúc
- Bối cảnh thị trường.
- Thách thức doanh nghiệp phải đối mặt.
- Thực trạng doanh nghiệp trước tái cấu trúc
- Khó khăn trong quá trình tái cấu trúc.
- Phương pháp tiếp cận - Các bước triển khai.
- Yếu tố trọng yếu thành công.
  • Chuyên đề 2 (buổi 2): Điều chỉnh và xây dựng chiến lược trong quá trình tái cấu trúc

- Tái cấu trúc về chiến lược.
- Phân tích môi trường vĩ mô: PEST.
- Sử dụng ma trận BCG trong phát hiện cơ hội chiến lược.
- Phân tích SWOT và SWOT chéo.
- Bản đồ chiến lược và xây dựng bản đồ chiến lược.
- Áp dụng chỉ số KPIs trong đo lường và giám sát chiến lược.
  • Chuyên đề 3 (buổi 3&4): Ứng dụng giải pháp Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) vào tái cấu trúc hoạt động quản lý doanh nghiệp
- SOA và tính cấp thiết trong của việc áp dụng SOA trong tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Mong muốn và giải pháp quản trị ứng dụng tập trung, tổng thể và liên kết đồng bộ.
- SOA - mô hình tổ chức và mô hình dịch vụ của các doanh nghiệp.
- Mô hình các phòng ban chức năng hoạt động theo dịch vụ.
- Mức độ cam kết cung cấp dịch vụ.
- Lợi ích của việc ứng dụng SOA vào tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp.
- Ứng dụng SOA và sản phẩm đầu ra.
- Khái niệm quản lý qui trình DN-BPM.
- Kỹ thuật lưu đồ hóa và phân tích quy trình.
4. Phương pháp giảng dạy:

Áp dụng phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm “Học qua trải nghiệm” - kết hợp 50% lý thuyết, 50% thực hành nhằm tạo ra sự say mê và hứng khởi cho học viên:
- Giảng dạy lý thuyết (Theory Presentation)
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm (Experience Sharing)
- Trò chơi kinh doanh (Business Games)
- Bài tập tình huống (Case Studies)

5. Quyền lợi của học viên:


Học viên của chương trình được cung cấp:
- Các tài liệu bài giảng, tài liệu học tập, teabrek mỗi buổi học.
- Chứng chỉ: Do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp cho các học viên hoàn thành khóa học.
- Ưu đãi giảm học phí 10 % cho nhóm học viên từ 3 người trở lên.
- Giảm 30% học phí/học viên khi học viên đang theo học các chương trình sau đại học của Trường Đại học Kinh tế.

6. Tổ chức lớp học:

- Lịch học:
     + Buổi tối (18:00 - 21:00)
     + Ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
- Khai giảng khóa 1: 12/8/2014
Địa điểm học: Tầng 5, Nhà E4, Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí toàn khóa học: 2.800.000 đồng/học viên

7. Liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà E4, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04 37549190
Fax: (+84) 04 37546765
Email: binhld@vnu.edu.vn
Website: http://cite.ueb.edu.vn/

Các thông tin chi tiết khác về khóa đào tạo vui lòng xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN