Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Ngọc Quang

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Đoàn Ngọc Quang, sinh ngày13/10/1983, tại Quảng Nam.


Đề tài: Nghiên cứu những rào cản trong thực thi chiến lược tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng  Nam 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101.01

Thời gian: 9h00 ngày 06/10/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 513, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN