Trang Đào tạo sau đại học
 
Điều chỉnh thời gian và địa điểm nhận biên lai nộp học phí học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên hệ vừa làm vừa học và học viên cao học

Thông báo số 2174 /TB-ĐHKT ngày 21/9/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ thông báo số 2038/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 9 năm 2012 về việc thu nộp học phí học kỳ I năm học 2012-2013 của hệ đào tạo vừa làm vừa học tại Hà Nội,

Căn cứ thông báo số 2035/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 9 năm 2012 về việc thu nộp học phí năm học 2012-2013 của hệ đào tạo sau đại học tại Hà Nội,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xin điều chỉnh lại thời gian và địa điểm nhận biên lai của sinh viên hệ vừa làm vừa học năm học 2012-2013 và hệ đào tạo sau đại học tại Hà Nội năm học 2012-2013, cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ sáu hàng tuần

     Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

     Chiều: Từ 13h30 đến 15h30

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 405 nhà E4, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0437547506 số máy lẻ 434

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN