Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi tuyển sinh sau đại học Đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Kèm theo Thông báo số 3265/TB-ĐHKT ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 71/ HD-ĐHQGHN ngày 12/01/2021 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 96 / HD-ĐHQGHN ngày 15/01/2021 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh SĐH năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3104/ QĐ-ĐHKT ngày 5/10/2021 về phê duyệt phương án tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Căn cứ Công văn số 403/KT-ĐG&CNKQ ngày 05/10/2021 của Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN về việc đánh giá năng lực trực tuyến phục vụ tuyển sinh sau đại học đợt 2;

Căn cứ Công văn số 1299/TB-ĐHNN ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tập huấn và dự thi của thí sinh ngoại ngữ tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến;

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi, phòng thi và số báo danh kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Thời gian thi:

1.1. Môn Tiếng Anh:

- Lịch thi chính thức: Từ 7h00 đến 12h00, sáng thứ Bảy, ngày 23/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm Google Forms.

- Lịch thi bổ sung: Từ 7h00 đến 12h00, sáng thứ Sáu, ngày 29/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm Google Forms.

1.2. Môn Đánh giá năng lực:

- Lịch thi chính thức: Từ 13h00 đến 16h30, chiều thứ Bảy, ngày 23/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thisdh1.dgnl.edu.vnhttps://thisdh2.dgnl.edu.vn.

- Lịch thi bổ sung: Từ 13h00 đến 16h30, chiều thứ Sáu, ngày 29/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thisdh1.dgnl.edu.vnhttps://thisdh2.dgnl.edu.vn.

Ghi chú: Các buổi thi bổ sung được tổ chức cho các thí sinh gặp sự cố về thiết bị và đường truyền trong buổi thi chính thức (nếu có).

1.3. Các môn thi chuyên môn do Trường Đại học Kinh tế tổ chức:

1.3.1. Môn Kinh tế học:

- Lịch thi chính thức: Từ 7h00 đến 11h00, sáng thứ Hai, ngày 25/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

- Lịch thi bổ sung: Từ 7h00 đến 11h00, sáng thứ Năm, ngày 28/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

1.3.2. Môn Nguyên lý kế toán:

- Lịch thi chính thức: Từ 7h00 đến 11h00, sáng thứ Hai, ngày 25/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

- Lịch thi bổ sung: Tư 13h00 đến 17h00, chiều thứ Năm, ngày 28/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

1.3.3. Môn Kinh tế quốc tế:

- Lịch thi chính thức: Từ 13h00 đến 17h00, chiều thứ Hai, ngày 25/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

- Lịch thi bổ sung: Từ 13h00 đến 17h00, chiều thứ Năm, ngày 28/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

1.3.4. Môn Kinh tế chính trị:

- Lịch thi chính thức: Từ 13h00 đến 17h00, chiều thứ Hai, ngày 25/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

- Lịch thi bổ sung: Từ 7h00 đến 11h00, sáng thứ Năm, ngày 28/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

1.3.5. Môn Quản trị học:

- Lịch thi chính thức: Từ 7h00 đến 11h00, sáng thứ Ba, ngày 26/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

- Lịch thi bổ sung: Từ 13h00 đến 17h00, chiều thứ Năm, ngày 28/10/2021, thi trực tuyến trên phần mềm https://thionline.ueb.edu.vn

1.3.6. Phỏng vấn:

- Phỏng vấn chính thức: Từ 7h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h30, thứ Năm, ngày 4/11/2021, sử dụng phần mềm MS Teams

- Phỏng vấn bổ sung: Từ 7h00 đến 12h00, sáng thứ Sáu, ngày 5/11/2021, sử dụng phần mềm MS Teams

1.3.7. Xét tuyển nghiên cứu sinh:

- Đánh giá hồ sơ chuyên môn chính thức: Từ 7h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h30, thứ Ba và thứ Tư, ngày 2, 3/11/2021, sử dụng phần mềm MS Teams

- Đánh giá hồ sơ chuyên môn bổ sung: Từ 13h00 đến 17h30, chiều thứ Sáu, ngày 5/11/2021, sử dụng phần mềm MS Teams

2. Danh sách thí sinh, phòng thi, số báo danh: Thí sinh dùng số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để tra cứu trên cổng thông tin điện tử http://ueb.edu.vn/.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Phòng 401, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.37547506, máy lẻ 315

>> Xem Thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN