Trang Đào tạo sau đại học
 
Điều chỉnh thời gian thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3, năm 2021 (điều chỉnh lần 1)

Thông báo số 2384/TB-ĐHKT ngày 04/8/2021 về việc kế hoạch điều chỉnh thời gian thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3, năm 2021 (điều chỉnh lần 1)


Căn cứ thông báo số 3666/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên, cán bộ;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian thu hồ sơ đã thông báo (theo thông báo số 3666/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020): Từ 16/8/2021 đến 25/8/2021.

- Thời gian thu hồ sơ điều chỉnh: Trong vòng 01 tuần kể từ ngày hết giãn cách xã hội. Thời gian và hình thức nộp luận văn cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo đến tất cả học viên./.

 
Download thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN