Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Văn Đổng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Hà Văn Đổng, sinh ngày 04/09/1980, tại Thái Bình.


Đề tài: Phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 9 31 01 02

Thời gian: 14h00 ngày 23/06/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN