Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo danh sách học viên còn nợ tiền học phí, kinh phí đào tạo cao học lớp thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Công văn số 2431/TB-ĐHKT ngày 8/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả nộp học phí của các học viên lớp cao học Khóa 24 QLKT tại Hà Tĩnh. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách còn nợ tiền học phí, kinh phí đào tạo của học viên CH-2015-K24 QLKT Hà Tĩnh đến thời điểm 7/9/2017. Danh sách các học viên cần đối chiếu, rà soát, hoàn thiện học phí gửi kèm thông báo này.
Nhà trường đề nghị học viên kiểm tra và phản hồi thông tin ngay nếu có sai sót.
Thời gian nhận phản hồi: Từ 11/9/2017 đến 13/9/2017
Địa điểm nhận phản hồi thông tin: Phòng 404, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 024.37547506 may Iẻ 434; hoặc gửi mail về địa chỉ khtc kt@vnu.edu.vn (Tiêu đề mail: HPSDH- ....)
Thời hạn hoàn thiện học phí: 18/9/2017.
Hết ngày 18/9/2017, P.KHTC sẽ gửi kết quả rà soát nộp học phí đến Phòng Đào tạo để thực hiện theo quy định.
 
>>> Tải danh sách học viên còn nợ học phí, kinh phí đào tạo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN