Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh bậc Thạc sĩ khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2

Căn cứ Thông báo số 3390/TB-ĐHKT ngày 19/11/2019 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần bậc thạc sĩ khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3754 7506 (514)
Download Phiếu nhập điểm tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN