Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học phần Triết học lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 2,3 hệ đào tạo SĐH

Thông báo số 216/TB-ĐHKT ngày 21/01/2021 về việc Lịch thi học phần Triết học lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 2,3 hệ đào tạo SĐH


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học phần Triết học lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 2,3 cụ thể như sau:

1. Lịch thi: 18h ngày 29/1/2021

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường E4 – Trường ĐHKT

3. Phòng thi: 505 E4, 506 E4, 510 E4, 511 E4

Lưu ý : Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, có thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

4. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN