Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định hướng dẫn một số điều về tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định số 3094/QĐ-ĐHKT ký ngày 7/11/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download Quyết định tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN