Trang Đào tạo sau đại học
 
Thu học phí toàn khóa thạc sĩ ngành QTKD của các học viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo quốc tế tại ĐHQGHN

Thông báo số 3951/TB-ĐHKT ký ngày 18/12/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN