Công đoàn
 
Tổ chức Giải cầu lông ĐHQGHN năm 2011

Công văn số 188/GDTC&TT-HCTC ngày 29/9/2011 của Trung tâm GDTC & TT, Đại học Quốc gia Hà Nội


Trung tâm GDTC & TT tiến hành tổ chức giải Cầu lông Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Ban tổ chức xin thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Làm thủ tục đăng ký (theo điều lệ) và họp lãnh đội thông qua điều lệ chốt danh sách thi đấu:

- Thời gian: 16h00 ngày 26/10/2011 (Thứ tư).

- Địa điểm: Phòng hội thảo Trung tâm GDTC&TT, Tầng 2 nhà tập đa năng, Khu Giáo dục Thể chất Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

2. Khai mạc và tiến hành thi đấu:
- Thời gian: 08h00 ngày 29/10/2011 (Thứ 7). Thi đấu 02 ngày 29 - 30/10/2011

- Địa điểm: Nhà tập đa năng, Khu Giáo dục Thể chất Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Để giải thành công tốt đẹp, vì phong trào thể dục thể thao của ĐHQGHN, Ban tổ chức đề nghị các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV tham dự giải.

>> Điều lệ Giải cầu lông ĐHQGHN năm 2011


UEB_net