Công đoàn
 
Hướng dẫn bình chọn cán bộ nữ tiêu biểu của Trường Đại học Kinh tế năm học 2010-2011

Công văn số 25 /HD-CĐKT ngày 3/10/2011 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện Chương trình kế hoạch toàn khoá nhiệm kỳ 2010 - 2012 của Công đoàn Trường ĐH Kinh tế và kế hoạch công tác của Ban Nữ công; Được sự đồng ý của Đảng ủy và  Ban Giám hiệu, Công đoàn trường ĐH Kinh tế tổ chức xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng danh hiệu “Cán bộ nữ tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam hàng năm. Công đoàn Trường ĐH Kinh tế hướng dẫn các Công đoàn bộ phận tổ chức bình chọn danh hiệu “Cán bộ nữ tiêu biểu” năm học 2010-2011 của Trường ĐH Kinh tế như sau:

1.  Mục đích, yêu cầu:

- Động viên, ghi nhận những cán bộ nữ Trường ĐH Kinh tế hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, gia đình và xã hội; làm cơ sở để bình xét danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.

- Lựa chọn được các cá nhân thực sự tiêu biểu đối với đơn vị và Trường ĐH Kinh tế.       

2. Đối tượng được bình xét: Cán bộ nữ có thời gian công tác tại Trường ĐH Kinh tế từ 01 năm trở lên (tính đến tháng 7/2011)

3. Tiêu chuẩn:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đạt danh hiệu thi đua từ “Lao động tiên tiến” trở lên;

- Được tặng giấy khen, bằng khen của Công đoàn hoặc chính quyền từ cấp Trường trở lên;

- Đối với phụ nữ đã lập gia đình: Tổ chức tốt cuộc sống gia đình; nuôi dạy con ngoan, học giỏi; trong gia đình: chồng, con không tham gia các tệ nạn xã hội; nghiêm túc thực hiện pháp lệnh dân số, kế hoạch hoá gia định; xây dựng gia đình với chuẩn mực “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; có quan hệ tốt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm tại địa phương nơi cư trú.

- Đối với nữ cán bộ chưa kết hôn, làm tốt chức trách người con, người chị, người em trong gia đình; có quan hệ tốt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm tại địa phương nơi cư trú.

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động công đoàn, hoạt động nữ công và các phong trào nữ CBVC do Công đoàn Trường và Công đoàn cấp trên phát động;

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ giáo dục ở miền núi, vùng xâu, vùng xa, khó khăn.

4. Chỉ tiêu: Mỗi Công đoàn bộ phận giới thiệu tối đa 2 người, riêng Công đoàn khối Hiệu bộ giới thiệu tối đa 6 người (mỗi tổ công đoàn từ 1 - 2 người).

5. Quy trình tổ chức bình xét:

-Công đoàn bộ phận tổ chức bình chọn và gửi danh sách đề nghị công nhận danh hiệu “Cán bộ nữ tiêu biểu” năm học 2010 - 2011 cho BCH Công đoàn Trường.

-BCH Công đoàn và Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường ĐH Kinh tế tổ chức họp, lựa chọn ra những cán bộ nữ tiêu biểu của Trường bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cán bộ nữ được chọn phải đạt tối thiểu từ 2/3 số phiếu trở lên.

-BCH Công đoàn đề nghị Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế ra quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu “Cán bộ nữ tiêu biểu” năm học 2010 - 2011 của Trường ĐH Kinh tế vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011.

6. Thời gian tổ chức bình xét danh hiệu “Cán bộ nữ tiêu biểu” năm học 2010-2011 của Trường ĐH Kinh tế:

Công đoàn bộ phận tổ chức xét chọn và gửi danh sách đề cử của đơn vị cho BCH Công đoàn Trường ĐH Kinh tế (Đ/c Nam - Phòng Đào tạo) trước ngày 13/10/2011.    
>> Công văn số 25 /HD-CĐKT


Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN