Thông tin cho cán bộ
 
PGS.TS. Hoàng Văn Hải làm Phó Chủ nhiệm thường trực Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐHKT

Ngày 31/10/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã ký quyết định số 2177/QĐ-ĐHKT cử PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, làm Phó Chủ nhiệm Khoa thường trực.


Theo đó, ông Hoàng Văn Hải tiếp tục chỉ đạo các mảng việc đã được phân công; đồng thời, thay mặt Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai các kết luận của Hiệu trưởng và các hoạt động chung của Khoa Quản trị Kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV