Thông tin cho cán bộ
 
Thành lập Phòng Tuyển sinh thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Phòng Tuyển sinh và điều động, bổ nhiệm cán bộ phụ trách phòng. Cụ thể như sau:


- Quyết định số 1303/QĐ-ĐHKT về việc thành lập phòng Tuyển sinh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Quyết định số 1315/QĐ-ĐHKT về việc điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thư, Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh đến khi có quyết định mới.


Nguyễn An