Thông tin cho cán bộ
 
Cơ hội nhận Học bổng Tài năng Việt cho sinh viên ĐHKT

Tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Công ty Cổ phần đầu tư IMG đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác về việc trao tặng học bổng hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tài năng của Trường ĐHKT - ĐHQGHN giai đoạn 2013-2023.


1. Mục đích của học bổng:
Học bổng nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tài năng của Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) - ĐHQGHN. Đây là những sinh viên tiềm năng, kỳ vọng có thể đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

2. Thông tin học bổng :
-  Học bổng mang tên: ‘‘Học bổng Tài năng Việt’’.
-  Giá trị của học bổng là 100.000.000 VNĐ/năm (Một trăm triệu đồng).
-  Tổng giá trị của học bổng giai đoạn 2013-2023 là: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn sinh viên tài năng nhận học bổng:
  • Tiêu chí về hồ sơ ban đầu:
    -  Là sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba hệ chính quy của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.
-  Có đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ nhận học bổng (như đóng góp vào sự phát triển của đất nước, dự định, định hướng phấn đấu sau khi học xong…) kèm theo bản "Tự thuật cá nhân" (kê khai đầy đủ thành tích trong học tập và phương hướng phấn đấu… trước khi được tuyển vào Trường ĐHKT - ĐHQGHN).
-  Điểm trung bình năm xét học bổng từ 3.2/4 trở lên.
-  Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
* Tiêu chí về tỉ trọng điểm:
 
TT
Tiêu chí
Hình thức đánh giá
Tỉ trọng điểm
Kết quả

1.

 Hồ sơ
Đáp ứng đúng quy định về điều kiện để xét học bổng tài năng
30
Sơ tuyển danh sách ứng viên vào sát hạch 

2.

 Sát hạch
Một số kiểm tra: Tiếng Anh, Toán, IQ, Bài luận, Làm việc theo nhóm…
30
Danh sách ngắn 10 ứng viên vào phỏng vấn

3.

 Phỏng vấn

Thành viên chính của Hội đồng xét chọn phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt

40
Đề xuất danh sách ứng viên
 
Cộng
100
 
  4.
Lựa chọn cuối cùng theo quyết định của Hội đồng xét chọn
 
Chọn đủ sinh viên nhận học bổng
 
* Tiêu chí đối với sinh viên được nhận học bổng trong năm:


- 
Có điểm trung bình chung năm học tính đến thời điểm xét đạt từ 3,2 trở lên.
-  Không có môn nào bị điểm F.
-  Sinh viên nhận "Học bổng Tài năng Việt" sẽ không được nhận học bổng của các tổ chức khác.
-  Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt và tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Đoàn Thanh niên, cộng đồng sinh viên và hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên… (tiêu chí này dựa trên sự đánh giá của giáo viên phụ trách lớp/khóa và của tập thể sinh viên cùng lớp/khóa).

Đề nghị các khoa thông báo về học bổng tới sinh viên, tập hợp danh sách các sinh viên có đủ điều kiện và gửi hồ sơ (bản cứng) về Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển trước 10h ngày 15/9/2013.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Phạm Thị Ly Ly
Phòng 706, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.
ĐT: (04) 37547506 + 746.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN