Thông tin cho cán bộ
 
Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu điện tử toàn văn

Với mục đích đa dạng hóa các loại hình phục vụ bạn đọc, trong đó ưu tiên việc phục vụ thông tin chọn lọc và trực tuyến, hướng tới hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đại học số của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).


Từ ngày 1/6/2013 Trung tâm TT-TV sẽ triển khai dịch vụ cung cấp thông tin toàn văn tài liệu từ các tạp chí điện tử uy tín cho cán bộ và giảng viên trong toàn ĐHQGHN (Danh sách và nội dung các tạp chí ở phụ lục kèm theo).

1/ Bạn đọc có nhu cầu cung cấp tài liệu toàn văn phải có email do Trung tâm UDCNTT cấp với định dạng xxx@vnu.edu.vn và gửi yêu cầu tài liệu từ email đó. Nếu email của bạn đọc khác định dạng trên thì đơn vị đào tạo cần lập danh sách, đóng dấu xác nhận và gửi cho Trung tâm TT-TV để đảm bảo phục vụ đúng đối tượng.

2/ Bạn đọc tự tìm kiếm tài liệu tại các tạp chí điện tử theo địa chỉ ở phụ lục (truy cập rộng rãi miễn phí), sau đó gửi đến email lic@vnu.edu.vn để yêu cầu cung cấp file toàn văn với các thông tin sau:

- Tên hoặc địa chỉ cơ sở dữ liệu mà bạn đọc khai thác thông tin;

- Tên bài tạp chí/tài liệu, tác giả, năm, số, tháng,...

- Hoặc chính xác nhất là liên kết điện tử đến tài liệu bạn đọc có nhu cầu (Bạn đọc copy đường dẫn đến tài liệu từ thanh địa chỉ của trình duyệt).

3/ Sau khi nhận được yêu cầu của bạn đọc, trong vòng 24h chúng tôi sẽ chuyển file toàn văn hoặc trả lời cụ thể đến bạn đọc.


Trung tâm TTTV, ĐHQGHN