Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường ĐHKT

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và hướng tới 40 năm truyền thống, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch triển khai các hoạt động văn thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Chào mừng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (2007-2012) và hướng tới 40 năm truyền thống (1974-2014) Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Ôn lại truyền thống 5 năm thành lập và gần 40 năm phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Tạo không khí hứng khởi cho sinh viên, cán bộ trường nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của Trường.

- Nâng cao sự gắn kết chặt chẽ giữa sinh viên và cán bộ Trường Đại học kinh tế.

- Tạo cơ hội để cán bộ, sinh viên trường giao lưu với các đối tác của Trường và tăng cường quảng bá thương hiệu của Trường.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

TT
Chương trình
Thời gian
Địa điểm
Đối tượng tham gia
Ghi chú
1
Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Tháng 9 - 11/2012
Vòng loại: Sân bóng Phú Mỹ, Mỹ Đình;

- Trận chung kết: Sân vận động Trường ĐHNN

Cán bộ và sinh viên + đối tác + cựu sinh viên

Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2

Giải Bóng bàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

20/10/2012 - 04/11/2012

Phòng 708 nhà E4

Cán bộ viên chức nhà trường
Phụ lục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3

Giải Cầu lông Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

10/11/2012
(Cả ngày)

Nhà thi đấu Trường ĐH Ngoại ngữ

Cán bộ, viên chức nhà trường + Khách mời

Phụ lục 3.1, 3.2, 3.3
4
Hội trại Trường ĐHKT - ĐHQGHN
10/11/2012 - 11/11/2012
Quảng trường ĐHQGHN

Toàn thể sinh viên ĐHKT + Đối tác + Cựu sinh viên

Phụ lục 4.1, 4.2
5

Nhạc hội Cán bộ - Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tối 10/11/2012

Sân khấu ngoài trời - Quảng trường ĐHQGHN

Cán bộ, viên chức và sinh viên toàn trường + Đối tác + Cựu sinh viên

Phụ lục 5.1, 5.2, 5.3
Lưu ý:

- Tổ chức trận đấu giao hữu bóng bàn với khách mời vào sáng 10/11/2012 tại sảnh Hội trường 10-12.

- Vui lòng xem thêm các phụ lục kèm theo thông báo này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đã phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu thông qua Ban Tổ chức các hoạt động văn thể của Trường./.

>>> Xem hoặc download các phụ lục:

DANH MỤC PHỤ LỤC

STT
Số phụ lục
Tên phụ lục kèm theo
Ghi chú
1

Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
2
Điều lệ Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN
 
3

Phân công công việc Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
4

Mẫu đơn đăng ký tham gia Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
5
Lịch thi đấu Giải Bóng đá Nam Trường ĐHKT - ĐHQGHN
 
6

Kế hoạch tổ chức Giải Bóng bàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
7

Điều lệ Giải Bóng bàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
8

Phân công công việc Giải Bóng bàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
9

Mẫu đơn đăng ký tham gia Giải Bóng bàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
10

Kế hoạch tổ chức Giải Cầu lông Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
11

Điều lệ Giải Cầu lông Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
12

Phân công công việc tổ chức Giải Cầu lông Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
13

Mẫu đơn đăng ký tham gia Giải Cầu lông Trường ĐHKT - ĐHQGHN mở rộng

 
14

Kế hoạch tổ chức Hội trại Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
15

Mẫu đơn đăng ký tham gia Hội trại Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
16

Phân công công việc tổ chức Hội trại Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
17

Kế hoạch Nhạc hội Cán bộ - Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
18

Phân công công việc Nhạc hội Cán bộ - Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 
19

Mẫu đơn đăng ký tham gia Nhạc hội Cán bộ - Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 

BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ