Thông tin cho cán bộ
 
Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên Trường ĐHKT

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kết hợp với Viện Quản lý Việt Nam và Cổng hướng nghiệp việc làm tổ chức Hội thảo định hướng và hoạch định nghề nghiệp cho sinh viên của Trường. Qua đó, giúp sinh viên năm cuối nắm được các phương pháp và công cụ trong việc định hướng nghề nghiệp của mình khi tốt nghiệp, giúp sinh viên có được thái độ và cách ứng xử tốt trong môi trường làm việc tại công ty.


Thông qua buổi học tập và thảo luận này, sinh viên ĐHKT sẽ có cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm với các diễn giả để có thể hạn chế thấp nhất các sai sót trong thời gian đầu tiên trong nghề nghiệp và tạo lập một nền tảng vững chắc hướng tới thành công trong tương lai.
1.  Thành phần tham gia: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Thời gian: 8h đến 11h ngày Thứ Bảy 22/9/2012

3.Địa điểm: Hội trường 801 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Đề nghị sinh viên đăng ký tham gia với Lớp trưởng hoặc Bí thư của lớp mình.


Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN