Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình học bổng JASSO – ĐH Oita, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đaị học Oita, Nhật Bản, năm học 2011, trường ĐH Oita tiếp tục tổ chức chương trình trao đổi sinh viên IPOU (International Program at Oita University) và học bổng JASSO (Japan Student Services Organization) dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Vì vậy, Phòng NCKH&HTPT xin trân trọng thông báo về chương trình này như sau:


1, Mục đích:

Đại học Oita cung cấp một khoá học đặc biệt mang tên Chương trình quốc tế tại Đại học Oita ( IPOU) dành cho những sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp từ những trường đại học có Thoả thuận trao đổi sinh viên chính thức với Đại học Oita.

Chương trình nhằm mục đích mở rộng hơn nữa kế hoạch đẩy mạnh việc trao đổi sinh viên bằng việc nhận cả những sinh viên không nói tiếng Nhật theo học chương trình. Các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh và không đòi hỏi sinh viên phải có sẵn một vốn kiến thức về tiếng Nhật.

2, Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Anh

3, Thời gian học tập:

  • Chương trình 1 năm: Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013
  • Chương trình 6 tháng: Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 8 năm 2012
4,Học bổng JASSO:

Một số lượng có hạn học bổng JASSO được dành cho các sinh viên IPOU. Đơn đăng kí cho học bổng này được xem xét cùng lúc với đơn đăng kí IPOU.

- Giá trị học bổng: 80,000 yên / tháng ( dự kiến).

- Tiền trợ cấp cho chuyến đi đến Nhật Bản là 80,000 yên và chỉ được cấp một lần ( dự kiến).

II. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) :
  • Thời hạn: Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 11 tháng 11 năm 2011
  • Địa điểm:
Chị Nguyễn Thị Bình Minh

Phòng 706, Nhà E4, Trường ĐH Kinh tế - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – HN

ĐT: (04) 37547506 ext 706 Email: minhntb@vnu.edu.vn

Mọi thông tin cụ thể về khoá học IPOU, các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký tham dự Khoá học IPOU, các tiêu chí lựa chọn học bổng JASSO và hồ sơ xin cấp học bổng, đề nghị tham khảo tài liệu đính kèm.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN