Thông tin cho cán bộ
 
Tiêu chuẩn đăng ký vào Ký túc xá của sinh viên

Một cảnh ký túc xá thuộc ĐHQGHN. Ảnh: Bùi Tuấn
Để thực hiện tốt Quy định Công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội về quyề lợi sinh viên được đăng ký ở ký túc xá, Trường Đại học Kinh tế t- ĐHQGHN thông báo để sinh viên được biết một số điểm sau:


I. Đối tượng loại 1: được ưu tiên xét vào ký túc xá:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945

- Liệt sĩ

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Bệnh binh

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

- Người có công giúp đỡ cách mạng

2. Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.

II. Đối tượng loại 2:

- Sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào, có thành tích học tập tốt trong 3 năm học cấp III.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

III. Hồ sơ đăng ký vào ký túc xá:

- Viết đơn có nguyện vọng vào ở ký túc xá.

- Photo công chứng các giấy tờ ưu tiên gửi kèm đơn.

- Hồ sơ được xét theo diện ưu tiên từ trên xuống.

- Hồ sơ nộp tại Ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ (riêng sinh viên mới nhập học nộp đơn vào buổi nhập trường).


Trường ĐHKT - ĐHQGHN