Thông tin cho cán bộ
 
Hội thảo quốc tế Emerging Economies in Transition

Hội thảo quốc tế "Emerging Economies in Transition" do Trường Đại học Kinh tế Krakow, Ba Lan phối hợp với Đại học Houston-Downtown, Hoa Kỳ; Đại học Budapest, Hungary; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Cần Thơ đồng tổ chức.


Thời gian tổ chức: Từ ngày 27-29/05/2019
Địa điểm: Thành phố Krakow, Ba Lan
Thông tin chi tiết về hội thảo, kính mời các thầy/cô xem theo đường link sau:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN