Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II năm học 2018 – 2019

Indonesia - đất nước vạn đảo xinh đẹp đang chờ đón sinh viên UEB
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Universitas Indonesia (UI) về chương trình trao đổi sinh viên dành cho sinh viên của ĐHQGHN.


ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Kỳ II năm học 2018 - 2019 (từ tháng 2-6/2018)

3. Chỉ tiêu: 2 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 trở lên hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của trường đối tác (chi tiết tài liệu đính kèm).

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của UI (Mục “Application details” trong Fact sheet information).

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí, các chi phí khác trong tài liệu đính kèm của đối tác.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 25/9/2018 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 9955 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Trân trọng thông báo.


VNU Media