Thông tin cho cán bộ
 
Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 giữa khoa Luật và Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Cơ hội nhận cùng lúc 2 tấm bằng khi tốt nghiệp cho sinh viên ĐHQGHN
Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, chương trình đào tạo thứ 2 năm 2018.


Thông tin chi tiết xem tại đây

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN