Thông tin cho cán bộ
 
ĐHKT tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức năm 2017

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau:


1. Đợt 1 (cho tuyển sinh đợt 1 năm 2017)

Lớp 1:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 03/10/2016 đến 28/10/2016

- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 07/11/2016

2. Đợt 2 (cho tuyển sinh đợt 2 năm 2017)

Lớp 2:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 09/01/2017 đến 24/01/2017 và từ ngày 06/02/2017 đến 24/02/2017

- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 06/03/2017

Lớp 3:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 20/03/2017 đến 25/04/2017

- Thời gian khai giảng lớp học: từ ngày 08/05/2017

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 524). Hotline: 0981.47.84.77

Ghi chú:

- Hồ sơ dự thi gồm có Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu), bản sao công chứng bằng đại học, bảng điểm đại học.

- Văn bằng đại học do các trường đại học ở nước ngoài cấp, hồ sơ phải có giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Kinh tế chỉ mở lớp học khi có từ 10 hồ sơ trở lên đăng ký học.

- Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác và số môn học bổ sung kiến thức xem tại đây

- Lịch học công bố tại địa điểm đăng ký hồ sơ.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN