Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 1/8/2016, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017-2019.


Chi tiết kế hoạch cụ thể xem tại đây.

Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT - ĐHQGHN