Trang tuyển sinh
 
Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021

Kèm theo Thông báo số 3550/TB-ĐHKT ngày 12/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Ngày 12/11/2021, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ nhận đơn phúc khảo của các thí sinh với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

+ Buổi sáng: Từ 8h30' đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00.

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 401 nhà E4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hồ sơ phúc khảo gồm:

+ Đơn xin phúc khảo (theo mẫu của nhà trường).

+ Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn.

 
Mọi thắc mắc về điểm thi sau ngày 26/11/2021, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ không giải quyết./.
>> Xem Thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN