Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020

Thông báo số 3132/TB-ĐHKT ngày 16/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 39/ĐHQGHN-ĐT ngày 8/01/2020 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 36/HD-ĐHQGHN ngày 8/01/2020 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Thời gian và ngành:

1.1 Sáng 7h30 - 11h30 ngày 22/10/2020 (thứ 5); Quản trị Kinh doanh

1.2 Chiều 13h30 - 17h30 ngày 22/10/2020 (thứ 5); Ngành Kinh tế Quốc tế

1.3 Sáng 7h30 - 11h30 ngày 23/10/2020 (thứ 6); Ngành Quản lý kinh tế

1.4 Chiều 13h30 - 17h30 ngày 23/10/2020 (thứ 6); Kinh tế chính trị

1.5 Sáng 7h30 - 11h30 ngày 25/10/2020 (Chủ nhật); Chiều 13h30 - 17h30 ngày 25/10/2020 (Chủ nhật); Ngành Tài chính Ngân hàng.

2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Phòng họp: P 612 nhà E4.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác